Debat

Manglende ”investeringskonkurrence” er Danmarks egen skyld

Det er alt for indviklet at sætte sig ind i beskatningen af udenlandske, børsnoterede investeringsfonde. Gør skatten mere gennemskuelig og de almindelige danskere vil få mere tid og flere penge.

I debatten omkring brexit bliver EU ofte fremstillet som en slags europæisk superstat, der langsomt forvandler landenes stats- og regeringschefer til en slags amtsborgmestre. Sådan ser virkeligheden altså ikke helt ud, når man arbejder i den finansielle sektor.

Vi har intet Indre Marked for finansielle tjenesteydelser. Som dansker kan man ikke bare flytte sin pensionsopsparing til en tysk bank eller tegne sin bilforsikring i Frankrig. Brancheorganisationen Finans Danmark har tidligere kaldt finanssektoren for ”det mørke hjørne” af Det Indre Marked. Jeg er helt enig, men noget det er ikke alt sammen EU’s skyld. Vi kan sagtens gøre noget herhjemme.

I januar vedtog Folketinget således en lov, som skal gøre det lettere for danskere at investere i exchange traded funds (ETFere). Det er børsnoterede udenlandske investeringsfonde. Indtægter fra dem skal fremover beskattes som aktieindkomst med 27 pct. som laveste sats i stedet for som kapitalindkomst, der typisk beskattes med 38 pct.

Dermed vil danskere betale samme skattesats, hvis de søger væk fra dyre danske investeringsforeninger. I teorien får de danske investeringsforeninger altså konkurrence nu. Men reglerne er ikke helt ensartede, og praksis er anderledes.

Der er lige nu ikke noget sted hos Skat, hvor man som borger kan slå op og se hvilke ETF’er, der er blevet godkendt som aktiebaserede, så man kan investere i dem efter samme regler som aktier.

Rune Wagenitz Sørensen

De udenlandske ETF’er skal lade sig registrere hos Skat, hvilket ikke er så enkelt endda. Man kan studere regelsættet her. Jeg linker faktisk kun til det for at vise, hvor indviklet det er, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange ETF-udstedere, der gider binde an med denne registrering for at få adgang til lille Danmark.

For kunderne er det heller ikke så let. Der er lige nu ikke noget sted hos Skat, hvor man som borger kan slå op og se, hvilke ETF’er, der er blevet godkendt som aktiebaserede, så man kan investere i dem efter samme regler som aktier. Og selv hvis ”listen” kommer inden tidsfristen i oktober, tvivler jeg på, hvor mange der kommer gennem den labyrint.

Kort og godt: Ja, den finansielle sektor er et mørkt hjørne af Det Indre Marked, men Danmark kunne godt gøre mere for selv at sprede lidt lys. Lad os fjerne problemet ved at sammenlægge aktie- og kapitalindkomstskatten.

Beskattes aktier og obligationer ens – og gerne med én enkelt forståelig sats – kan alle forstå reglerne og investere fornuftigt. Det frigiver oceaner af timer hos almindelige danskere, revisorer og formuerådgivere, der går til at spekulere, undersøge og registrere. Ligeledes frigiver det tid hos offentligt ansatte, der går med unødigt at registrere, kontrollere, beregne, opkræve, rette, forklare, behandle klager, udvikle og vedligeholde IT-systemer og meget andet.

Vi kan ikke regne præcis på, hvor meget vi tjener ved at gøre skatten enkel på aktier og obligationer. Men det behøver vi ikke. Vi kan godt antage, at vi alle bliver rigere og får mere fritid.

Læs også
Top job