Debat

Erhvervslivet har den indflydelse, vi fortjener

Det er i høj grad erhvervslivets selvskabte plager, der har givet et negativt politisk fokus på erhvervslivet. Og dansk erhvervsliv skal være langt bedre til at forstå regeringens politiske prioriteter

Jeg oplever blandt erhvervsledere en markant bekymring for regeringsskiftet. Men sandheden er, at uanset regeringens farve, har vi i erhvervslivet omtrent den indflydelse, som vi fortjener.

Jeg er ikke blind for, at regeringen varsler afgiftsstigninger f.eks. i forbindelse med arveskat, og at vi trues af nye reguleringer, der hæmmer vores muligheder for vækst og indtjening. Men erfaringen er jo egentligt, at også Socialdemokratiet kærer sig om arbejdspladser og vilkårene for erhvervslivet, når det kommer til stykket. I virkeligheden er forskellen i erhvervspolitikken ikke voldsom.

Erhvervslivets muligheder for indflydelse på egne rammebetingelser er som udgangspunkt ganske gunstige i Danmark. Politikere lytter. Men det kræver, at vi både i virksomhederne og i erhvervsorganisationerne forstår og accepterer de politiske realiteter, og at vi formår at spille ind med løsninger på de aktuelle politiske udfordringer.

Danske virksomheder opfører sig generelt ordentligt og har en høj etik. Men når blandt andet hvidvaskskandaler og eksorbitante bonusprogrammer har præget erhvervsmedierne, kan man ikke undre sig over, at disse selvskabte plager giver negativt politisk fokus på erhvervslivet. Når den politiske diagnose for samfundets udfordringer aktuelt handler om klima- og miljøproblemer, stigende ulighed i samfundet og bekymring om indvandringen, så kan man ikke undre sig over manglende indflydelse, hvis man bare taler om skattelettelser og import af arbejdskraft. Det opfattes ikke troværdigt. Vi må ind på spillepladen og bidrage med løsninger, der hvor man fra politiske hold ser udfordringerne. Så vil der også blive lyttet til vores behov for at fastholde væksten.

Når regeringen vil fordoble arveskatten, skal vi forstå, at det i bund og grund handler om en bekymring om ulighed, og så må vi finde bedre løsninger på den udfordring.

Thomas Torp, adm. direktør i den grafiske brancheforening Grakom.

Vi mister politisk betydning, hvis vi ikke er på samme spilleplade som de politiske beslutningstagere. Regeringens plan om 70 pct. CO2-reduktion kan vi enten se som et omkostningstungt problem eller som en fantastisk mulighed for at skabe udvikling, vækst og nye markedsmuligheder. Vi må derfor udvikle løsninger. Når regeringen f.eks. vil indføre afgift på plastikposer, skal vi ikke bare sig nej, men i stedet levere en bedre ide, der både er grøn og erhvervsvenlig. Når regeringen vil fordoble arveskatten, skal vi forstå, at det i bund og grund handler om en bekymring om ulighed, og så må vi finde bedre løsninger på den udfordring.

Vi har omtrent den indflydelse, vi fortjener. Men vi skal tage vores samfundsansvar alvorligt, så vi er troværdige, og vi skal spille konstruktivt ind i de politiske dagsordener, så vi har politisk betydning. Og vi skal vise vores betydning for vækst og velstand og dermed for velfærdssamfundet, så det er synligt i den politiske debat, at erhvervslivets udfordringer er samfundets udfordringer. Ellers får vi ikke politisk lydhørhed. Dansk erhvervsliv har høj troværdighed og enorm samfundsøkonomisk og politisk betydning. Det skal vi passe godt på og bruge med omhu. Så skal vi nok få den indflydelse, som vi selv mener, at vi fortjener.

Læs også