Debat

Kommer regeringen med reformer for arbejderne?

Det er aldeles uklart, hvad den nye regering vil gøre for, at både vores erhvervsliv og de almindelige lønmodtagere kan gribe de muligheder, som automatiseringen giver os.

Når der diskuteres afgifter og beskatning, er udgangspunktet oftest de højestlønnede. Dem, der tjener meget, og derfor skal aflevere meget. Men afgifterne rammer langt bredere.

Danmarks høje afgifter rammer også de borgere, som Socialdemokratiet burde være repræsentanter for: Vores arbejdere, tømrere, maskinarbejdere. Personer, der i en stadig mere teknologisk produktion, har brug for efteruddannelse og nye færdigheder. Men også en samfundsgruppe, der er særligt sårbar overfor automatiseringen af produktionsapparatet. Lige nu er danske virksomheder faktisk begyndt at hjemtage produktionen fra udlandet, og derfor er det helt afgørende, at vi har en kvalificeret arbejdsstyrke, der kan gribe denne mulighed. Ellers vil det skade både erhvervsliv og arbejdere.

Hjemtagelsen åbner særdeles positive perspektiver for de arbejdere, der skaber vores værdier. Robotter kan overtage de mere monotone dele af arbejdsdagen og dermed skaber plads til andre opgaver, personlig udvikling og et løft af livskvaliteten. Lige så positiv denne udvikling for det samlede erhvervsliv og arbejdsstyrke er, lige så larmende er den tavshed, vi hører fra socialdemokratiet.

Vi har nemlig brug for en offensiv erhvervspolitik, der accelerer investeringer i produktivitet og automatisering. Hvis vi sænker selskabsskatten, vil vi se øgede investeringerne i virksomhederne. På et tidspunkt, hvor danske virksomheder hjemtager produktion fra udlandet, er netop investeringer i produktionsteknologi helt vitalt.

Samtidig er Socialdemokratiet helt tavse, når det kommer til en række afgifter, der rammer arbejdernes mobilitet, ikke mindst på de lavestlønnede. Det bedste eksempel er afgiften på biler og brændstof. Mange almindelige lønmodtagere, der bor udenfor de store byer, har mange kilometer til deres arbejdsplads. Her vil lavere bilafgifter øge mobiliteten, så de ansatte i højere grad kan søge arbejde, hvor der er ledige stillinger.

Traditionelt er argumentet, at afgifterne rammer de såkaldt rigeste. Men det er ikke blot frastødende. Det er forkert. Mange afgifter vender den tunge ende nedad og rammer de fattigste hårdest. Derfor bør regeringen snarest komme med reformer, der gavner vores erhvervsliv, så vi kan forbedre hele forudsætningen for landets velstand: Nemlig vores arbejdere.

Læs også