Debat

Her er ATP's udfordringer og et bud på løsninger

ATP's nuværende setup er risikabalt, mener professor Jesper Rangvid. Der sættes for mange penge sikkert til side og den investerede kapital investeres for risikabelt.

Jesper Rangvid er bekymret for at ATP vil miste sin betydning i det danske pensionssystem, hvis man ikke ændrer på det nuværende setup. Foto: Stine Bidstrup

ATP spiller en vigtig rolle i det danske pensionssystem. ATP har fem millioner medlemmer, næsten alle lønmodtagere indbetaler til ATP, og 40 pct. af alle pensionister har ingen anden løbende indkomst end ATP- og folkepensionen.

Aktuelt sætter ATP 80 kr. sikkert til side, hver gang du indbetaler 100 kr. De sidste 20 kr. investeres frit i håbet om at kunne give dig højere pensioner i sidste ende...

Læs også
Top job