Debat

Her er ATP's udfordringer og et bud på løsninger

ATP's nuværende setup er risikabalt, mener professor Jesper Rangvid. Der sættes for mange penge sikkert til side og den investerede kapital investeres for risikabelt.

Jesper Rangvid er bekymret for at ATP vil miste sin betydning i det danske pensionssystem, hvis man ikke ændrer på det nuværende setup. Foto: Stine Bidstrup

ATP spiller en vigtig rolle i det danske pensionssystem. ATP har fem millioner medlemmer, næsten alle lønmodtagere indbetaler til ATP, og 40 pct. af alle pensionister har ingen anden løbende indkomst end ATP- og folkepensionen...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også