Debat
BREAKING

Kvinder er bedre til investering end mænd

Meget forskning tyder på, at kvinder er bedre til at skabe afkast end mænd. Alligevel er der langt mellem kvinderne i investeringsbranchen. Det bør hele branchen arbejde målrettet på at lave om.

Selvom knap hver anden ansatte i landets finansinstitutioner er kvinde, ser det anderledes ud på chefgangen, hvor tre af fire ledere er mænd. Det er ærgerligt – ikke kun for diversiteten, men faktisk også for bundlinjen. Der er nemlig økonomisk værdi at hente i mangfoldighed, viser en lang række undersøgelser.

Blandt andet McKinsey & Company konkluderede i fjor, at blandede bestyrelser performer bedre end bestyrelser kun med mænd. Crédit Suisse har undersøgt kursudviklingen i selskaber med kvinder i ledelsen, og gennemsnitligt havde disse lavere finansiel risiko, højere kurs/indre værdi, højere vækst og bedre afkast på egenkapitalen.

Selvfølgelig kan man ikke alene på den baggrund sætte lighedstegn mellem kvinder i ledelsen og præstation. Korrelation og årsagssammenhæng er trods alt to forskellige størrelser. Men vi kan heller ikke lukke øjnene for, at der efterhånden er meget forskning, der kobler selskabsperformance med diversitet i toppen.

Data fra vores egne fonde og fra finansgiganten Fidelity viser, at kvinder generelt opnår bedre afkast end mænd: Kvinder har ofte bedre risikospredning. Hertil ser kvinder mere langsigtet på deres investeringer – køber og sælger sjældnere. Mens mænd omvendt vil time markedet og dermed kommer til at handle gevinsten væk.

I Norge har de regnet den ud. Her lancerede storbanken DNB i år en kampagne under hashtagget #huninvesterer for at få flere kvinder til at tage deres finansielle fremtid seriøst. Men ansvaret påhviler ikke kvinderne alene. Vi fra sektorens side skal også bidrage og undgå blot at gøre, som vi altid har gjort: Ansætte en, der ligner os selv. For på den måde når vi ingen vegne.

I vores topledelse sidder tre kvinder og fire mænd. Vores investeringsdirektør Alexandra Morris kæmper aktivt for at rekruttere flere kvinder til den finansielle sektor og har allerede lanceret flere understøttende initiativer.

Min opfordring til branchen lyder: Følg trop! Gør en reel indsats for at fremme diversiteten i toppen. Vi mænd bør træde et skridt tilbage og lytte til nogle andre end dem, der ligner os selv. For vi går glip af grundlæggende logiske og fornuftige indspark, hvis ikke vi giver kvinderne plads og helt generelt sørger for mere mangfoldige stemmer.

Vi, der arbejder med at forvalte andres penge, er i bund og sat i verden for at give vores kunder det bedst mulige risikojusterede afkast. Hvis vi i skal levere bedre afkast end gennemsnittet, må vi gøre tingene anderledes end alle andre. Ikke mindst derfor bør vi gå foran og inkludere kvinderne bedre, men også repræsentere forskellige nationaliteter, aldersgrupper og uddannelsesbaggrunde i vores team. For alles skyld – også aktionærernes.

Læs også