Debat

Bør selvstændige droppe pensionsopsparingen?

Mange selvstændige bør droppe pensionen og spare op og investere via et selskab i stedet for.

I løbet af de seneste 20 år er der blevet færre og færre selvstændige, som sparer op til pension.

Det er en historie, vi har hørt før: Hvis man prøver at google på ”selvstændige dropper pension”, eller noget lignende, så dukker der masser af avisartikler op fra de sidste 15-20 år. Selvstændige har åbenbart droppet og droppet pensionen i mange år, og de bliver ved med det. Er der mon overhovedet snart nogen selvstændige tilbage, som sparer op til deres alderdom?

Det er der jo nok. Og der er såmænd ingen grund til at være bekymret for os, som er selvstændige.

Det første, der er at sige, er, at vi reelt ikke aner en pind om, hvor meget selvstændige sparer op til pension. For selvstændige har nemlig en mulighed, som lønmodtagere ikke har: Vi kan spare op i vores virksomheder. Som selvstændig kan man lade være med at hæve hele sit overskud som løn eller udbytte, og stille og roligt lade formuen vokse i sin virksomhed. Mulighederne er lidt forskellige alt efter, om virksomheden er en personlig virksomhed eller et selskab, men er det et selskab, man har, så er reglerne både enkle og lempelige:

Hvor der er loft over, hvor meget man må indbetale på fx en ratepension – i år er det 55.900 kroner for ratepensioner – så kan selvstændige spare ubegrænset op i deres selskab.

Hvor der er regler for, hvad man må investere sin pensionsopsparing i som lønmodtager – hvis man da overhovedet selv må forvalte pengene – så kan selvstændige gøre med pengene lige, hvad de vil.

Hvor lønmodtagerne normalt ikke kan hæve deres pensionsordning i utide uden at blive flået i afgifter, så kan selvstændige hæve den præcis, når de selv vil.

Okay, beskatningen af selvstændiges opsparing er en lille smule skrappere. Hvor lønmodtagerne betaler 15,3 procent i såkaldt PAL-skat af det løbende afkast, så skal de selvstændige betale virksomhedsskat på 22 procent. Men den forskel er værd at betale for den ekstra frihed og investeringsmuligheder, man får.

Og det tror jeg er det valg, rigtig mange selvstændige træffer.

Så mit svar er ja; mange selvstændige bør droppe pensionen og spare op og investere via et selskab i stedet for. Det gør jeg selv. Og jeg ser heller ikke grund til at være bekymret for de selvstændige. Det er snarere lønmodtagerne, man skal være bekymret for. For de er spærret inde af pensionssystemer, som er ufleksible og bureaukratiske, og som måske ligefrem afholder nogle fra at spare op.

Så hvis politikerne vil fremme pensionsopsparingen, skulle de give lønmodtagerne vilkår som selvstændige: En pensionskonto med bedre indskudsmuligheder, færre regler for hvad pengene kan investeres i, og større fleksibilitet, når pengene skal ud af pensionsordningen igen.

Læs også