Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Små og mellemstore virksomheder ser mere dystert på fremtiden

Der samler sig mørke skyer over de små og mellemstore virksomheder. Efter flere års fremgang i beskæftigelsen, er der de seneste måneder blevet trådt på bremsen blandt de virksomheder, der udgør rygraden af dansk erhvervsliv.

SMVdanmark spørger løbende et bredt udsnit af små og mellemstore virksomheder om deres forventninger til fremtidige investeringer. DAMVAD Analytics analyserer udviklingen i virksomhedernes forventninger til behovet for nye medarbejdere og kompetencer. De senere år har både investeringsforventninger og efterspørgslen efter nye medarbejdere ligget på et højt niveau. Men efter sommerferien i år har vi set et markant stemningsskifte.

Adspurgt om forventningerne til behovet for at investere i virksomhedernes produktion viser tallene for årets tredje kvartal et fald på 4 procentpoint i investeringslysten blandt små og mellemstore virksomheder sammenlignet med kvartalet før.

På tværs af små og mellemstore virksomheder er der fra maj til oktober i år sket et fald i antallet af online-jobopslag på 44 pct. I 2017 og 2018 lå efterspørgslen i oktober efter medarbejdere henholdsvis 6 og 8 pct. lavere. Faldet i jobopslag går igen på tværs af landet.

Forventninger til investeringer og til behovet for nye medarbejdere er udtryk for virksomhedernes bedste bud på deres kommende markedssituation. Vil kunderne efterspørge flere ydelser eller færre? Når virksomhederne i samlet flok skruer ned for investeringslysten og efterspørgslen efter nye medarbejdere, er det et billede på et erhvervsliv, der ser mindre optimistisk på fremtiden.

Opbremsningen hos de små og mellemstore virksomheder kommer efter et årti med konstant fremgang. Fra 2010 til 2019 er efterspørgslen efter nye medarbejdere steget med 106 pct. Vi skal således helt tilbage til 2012 for at finde en oktober med en efterspørgsel som oktober i år.

Vores tal peger derfor på, at der er særlig grund til at holde øje med beskæftigelsen de kommende måneder. Jobfesten ser ud til at være ebbet ud.

Både investeringsforventninger og efterspørgsel efter nye medarbejdere har tæt sammenhæng med den fremtidige beskæftigelse. Vores tal peger derfor på, at der er særlig grund til at holde øje med beskæftigelsen de kommende måneder. Jobfesten ser ud til at være ebbet ud.

Adgang til kvalificeret arbejdskraft har det seneste årti i stigende grad været en begrænsning for de små og mellemstore virksomheders udvikling. Det er fortsat svært for mange virksomheder at finde de medarbejdere, de skal bruge, men fra 2018, hvor omkring 40 pct. af de små og mellemstore virksomheder oplevede udfordringer med at rekruttere de rette, var det i første halvdel af 2019 ca. 35 pct. af virksomhederne, der møder samme udfordring. Med de seneste måneders markante fald i antallet af jobopslag, kan man forvente, at adgangen til kvalificeret arbejdskraft bliver en relativt mindre udfordring.

Selvom data peger på, at der trædes på bremsen, betyder det ikke, at behovet for digitalisering går i stå.

Selvom væksten ser ud til at gå ned i gear og adgangen til kvalificeret arbejdskraft bliver en lidt mindre flaskehals, er der fortsat gang i en hastig digitalisering blandt små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne søger i stigende grad det digitale. Det ser vi i SMV:Digital, hvor små og mellemstore virksomheder kan få bistand til at løfte ambitionerne om at styrke deres vækst og konkurrenceevne gennem digitalisering. Her søger virksomhederne bistand til den digitale transformation og til at understøtte deres digitale kompetencer.

Samme bevægelse fremgår af virksomhedernes jobopslag, hvor efterspørgslen efter avancerede digitale kompetencer indenfor f.eks. cloud-løsninger, programmeringssproget python, automatisering og ’Internet-of-Things’ er vokset eksplosivt de seneste år. Også betydningen af mere generelle it-kompetencer vokser.

Det er en udvikling, der går igen på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser. Selvom data peger på, at der trædes på bremsen, betyder det ikke, at behovet for digitalisering går i stå.

BRANCHENYT
Læs også