Serier

Det er nu, vi skal gøre ord til handling

Verdens ledere har i denne uge været samlet i Davos for at diskutere vores globale udfordringer. Mens snakken er gået i de schweiziske alper, bliver der skreget på konkret handling fra især de unge. Der er behov for håndgribelige løsninger, som kan tages i brug. Ikke i morgen, men i dag. Vi skal have verden til at kigge mod Danmark for at finde de løsninger.

World Economic Forum 2016

Klimahandling nu. Det er det gennemgående ønske blandt klodens klimaforkæmpere, som har udvist frustration over for mange hensigtserklæringer og for lidt konkret handling hos verdens ledere og store virksomheder. Jeg ønsker ikke at simplificere denne debat; det er komplekst at løse klimaudfordringerne. Men jeg mener, at vi i Danmark allerede har flere eksempler på virksomheder, der viser vejen og udvikler løsninger, der gør ord til handling.

Danmark er et teknologiland, og netop teknologien bliver en afgørende løftestang i samspil med landets fremsynethed med indsamling af data gennem offentlig digitalisering og virksomheders tidlige fokus på at implementere sensorer i deres produkter. Vi har derfor enorme datamængder til rådighed, der kan give svar på nogle af de helt store klimaspørgsmål. Og aldrig har vi haft så meget computerkraft til rådighed med cloud og tilsvarende nem adgang til avancerede algoritmer. Her er tre eksempler, som allerede er i anvendelse i dag.

Et konkret eksempel er Danfoss, der med en ny løsning til supermarkeder kan reducere fødevarespild med op til 40 pct. og energiforbruget med op til 30pct. på køleløsninger. De benytter sig af data fra sensorer i køleanlæg, der analyseres i realtid med henblik på at optimere energiforbrug og forhindre potentielle driftsudfordringer. Samtidig giver løsningen et helt nyt niveau af transparens med driftsomkostninger og energiforbrug. De første beregninger peger på, at denne løsning alene vil kunne reducere udledning af CO2 med 0.1 mio. ton.

Hvis vi gør op med den traditionelle tanke om, at arbejde er ét sted, og møder er noget vi rejser til, kan vi reducere vores klimaaftryk betydeligt.

Der er i mange år blevet talt om SmartCity - altså løsninger der gør byer mere intelligente, både når det gælder trafik og trængsel samt forbruget af ressourcer. Det kan f.eks. være løsninger, der overvåger og automatiserer energiforbruget i kommunale bygninger på tværs af el, vand og varme. Igen spiller data en stor rolle, idet løsningerne bygger på dataopsamling i realtid og kunstig intelligens til at analysere og automatisere energiforbruget. Et mere jordnært eksempel er Hedensted Kommune, der har sat sensorer på veje og vandløb med henblik på at minimere saltning for at reducere miljøpåvirkning og driftsomkostninger.

Hvis vi gør op med den traditionelle tanke om, at arbejde er ét sted, og møder er noget vi rejser til, kan vi reducere vores klimaaftryk betydeligt. De første beregninger på området tyder på, at vi ved at reducere forretningsrejser med bare 10 pct., kan vi reducere 0,3 mio. ton CO2-udledning i Danmark. Teknologierne er klar til at understøtte digitalt samarbejde og kommunikation. Det har de været længe, og den nye generation af medarbejdere er klar til at lade kufferten stå og tage mødet iført sutsko fra deres stue.

Det er nu vi skal sætte yderligere skub på den grønne omstilling. De store virksomheder er godt i gang, men vi skal også have de mindre virksomheder og iværksætterne med, hvis vi for alvor skal have forløst potentialet. Det kræver samarbejde på tværs – mellem det offentlige og det private, mellem store og små. Og for de mindre virksomheder kræver det især adgang til finansieringsmodeller, der kan understøtte de grønne investeringer. Vigtigst er dog, at vi får skabt adgang til data på forsvarlig vis, så både forskere, virksomheder og iværksættere har et stærkt fundament for innovationen.

Læs også
Top job