Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Nyt digitalt værktøj rejser røde flag i virvar af love og regler

Offentlige sagsbehandlere træffer for ofte ulovlige afgørelser, men nu er der måske digital hjælp på vej.

Som en del af forskningsprojektet Ecoknow har forskere fra IT-Universitetet (billedet), Københavns Universitet og DCR Solutions undersøgt, hvordan man digitalt kan understøtte sagsbehandlernes arbejde i et land med 18.000 love og regler. Foto: IT-Universitetet

I 2016 undersøgte Ankestyrelsen 94 sager om tabt arbejdsfortjeneste. I kun 37 af sagerne - vurderede rapportens forfattere - var kommunernes afgørelse i overensstemmelse med regler og praksis. Det vil sige, at hele 63 procent ikke var.

Set udefra kan det virke både foruroligende og underligt, at de myndigheder, som er sat til at administrere landets love ikke er bedre til at overholde dem. Set indefra ­– fra den enkelte sagsbehandlers bord – bliver det hele mere forståeligt. Vivaret af love, regler og bekendtgørelser, som har indflydelse på en tilsyneladende simpel afgørelse om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse feks. sygdom, er ofte uoverskueligt.

Trods mange politiske forsøg på at forenkle lovgivningen er der ifølge Retsinformation.dk flere end 18.000 gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer i Danmark. Selv om tallet er behæftet med en vis usikkerhed, er der ingen tvivl om, at det er i vækst, og at mængden af informationer, som den enkelte sagsbehandler skal forholde sig til, vokser.

Som en del af forskningsprojektet Ecoknow har forskere fra IT-Universitetet, Københavns Universitet og virksomheden DCR Solutions A/S undersøgt, hvordan man digitalt kan understøtte sagsbehandlernes arbejde. Resultatet er blevet et stykke software, et digitalt værktøj, som ikke bare fortæller sagsbehandlerne om, hvilke love og regler, som skal overholdes, og hvilke krav der stilles til afgørelsesprocessen, men som også kan være med til at sikre, at der ikke sker fejl.

Helt konkret vil sagsbehandleren blive præsenteret for et it-system, som kræver, at afgørelsesprocessen forløber som foreskrevet. Hvis det ikke er tilfældet, kan der som udgangspunkt ikke foretages en afgørelse. Det vil sige, at den enkelte sagsbehandler bliver tvunget til at forholde sig til de røde flag i processen, før den endelige afgørelse kan foretages. Det digitale værktøj er dermed en støtte sagsbehandleren, men det træffer ikke afgørelsen selv.

I digitaliseringen af det offentlige bør vi være påpasselige med at fokusere ensidigt på de økonomiske gevinster.

Det digitale værktøj er blevet testet i Syddjurs Kommune i forhold til §42 i Serviceloven, og forskerne har fået meget positive evalueringer. Til april vil værktøjet og teorien bag blive præsenteret på en af Europas største software-konferencer, og derefter skal det undersøges, hvorvidt og i hvilken udstrækning software kan bruges til at øge antallet af korrekte afgørelser, og det bliver der efter alt sandsynlighed kun mere brug for.

Hvis vi vil sikre, at borgerne bliver behandlet, som lovene foreskriver, er vi nødt til at finde nye metoder til at overskueliggøre beslutningsprocesserne i det offentlige - både i forhold til at give sagsbehandlerne en fair chance for at levere et godt stykke arbejde, men også i forhold til at kunne forklare borgerne på, hvilket grundlag en given beslutning er blevet truffet.

I digitaliseringen af det offentlige bør vi være påpasselige med at fokusere ensidigt på de økonomiske gevinster. Digitalisering bør også øge kvaliteten af den offentlige service og ad den vej sikre et bedre samfund. Ecoknows digitale værktøj kan vise sig at blive et skridt i den retning.

BRANCHENYT
Læs også