Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Fødevareindustrien skal køre på grøn strøm

Vi kan accelerere den grønne omstilling og styrke konkurrenceevnen. Vi giver en hånd til klimapartnerskaberne med et projekt i fødevareindustrien, der med grøn strøm omstiller produktionsprocesserne.

Elektrificering er et vigtigt redskab for at opfylde både danske og internationale klimamålsætninger. Og dermed tager industrien ansvar for den grønne omstilling. Foto: Janus Engel

Fødevareindustrien tegner sig for ca. 30 procent af industriens samlede energiforbrug i Danmark. Heraf stammer over halvdelen fra olie, gas og kul. Ved at erstatte fossile brændsler med grøn strøm vil virksomhederne kunne barbere 2 pct. af Danmarks årlige CO2-udledning.

Det er baggrunden for, at vi sammen søsætter et projekt, som med involvering af 20 danske fødevarevirksomheder skal demonstrere, hvordan elektrificering af produktionsprocesser kan understøtte den grønne omstilling af fødevareindustrien. Målet er at gå forrest i Danmarks bestræbelser på at nedsætte CO2-udledningen med 70 pct. i 2030.

Vi tror på, at vi både kan accelerere den grønne omstilling og styrke konkurrenceevnen. Vi kan reducere udledninger af CO2 ved at omstille fødevareindustrien fra fossile brændsler til grøn strøm.

Det er et vigtigt skridt i forhold til at fjerne klimapåvirkningen fra forarbejdning af fødevarer, og det er en fordel for virksomhederne, der gerne vil imødekomme forbrugernes stigende ønske om fødevarer med et lavt klimaaftryk.

Elektrificering er et vigtigt redskab for at opfylde både danske og internationale klimamålsætninger. Og dermed tager industrien ansvar for den grønne omstilling.

Eksempelvis understreger sommerens forståelsespapir mellem Mette Frederiksen og regeringens støttepartier, at elektrificering af industrien er en hjørnesten i målet om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Her fastslås det, at klimaloven skal følges op af en klimahandlingsplan, som blandt andet rummer en samlet strategi for elektrificering af transportsektoren, industrien og samfundet generelt.

Men også i Paris-aftalen fra 2015 nævnes elektrificering af industrien som et centralt element for at nå de globale mål om at holde temperaturstigningen på 1,5 grader.

Gevinsten ved at elektrificere fødevaresektoren er markant: Analyserede tal fra Danmarks Statistik viser, at energiforbruget i branchen er på en million tons, hvilket skal ses i forhold til Danmarks samlede CO2-udledning på 50 millioner tons. En fuldstændig elektrificering af fødevaresektoren har altså potentiale til at skære 2 pct. af Danmarks årlige CO2-aftryk, når strømmen bliver 100 procent grøn.

Desuden bidrager øget elektrificering af fødevareindustrien til styrket konkurrenceevne for den danske industri på følgende områ̊der:

• Elektrificering bidrager til effektiv anvendelse af energien i virksomhedens processer og dermed potentielt store økonomiske besparelser.

• Lavere CO2-udledning for danske fødevarevirksomheder giver en markedsføringsmæssig fordel i forhold til udenlandske.

• Danske komponentleverandører involveres i udvikling af nye eller tilpassede tekniske løsninger, som efterfølgende kan eksporteres.

Og så skal vi ikke glemme det faktum, at erfaringer med elektrificering af fødevaresektoren er højst relevante for andre brancher, som står foran samme øvelse.

En stigende andel af grøn strøm fra vind og sol gør elektrificering central og nødvendig for industriens grønne omstilling, og her kan vi være med til at gøre den store forskel.

Heldigvis findes der flere eksempler på danske fødevirksomheder, som er i fuld gang med at effektivisere energiforbruget og tænke grøn strøm ind i produktionen. En af disse er det sønderjyske bryggeri Fuglsang, som supplerer produktionen af øl og sodavand ved at eksportere malt fra fabrikken i Haderslev.

Maltproduktion er en energikrævende proces, da der under tørringen skal fjernes meget vand fra malten. Tidligere er denne energi i form af fugtig luft gået tabt. Men for fem år siden investerede Fuglsang i en varmepumpe, som kan opsamle varme fra vanddampen og genbruge den i tørringsprocessen.

En investering, som tjente sig selv hjem på få år, og betyder, at bryggeriet i dag har halveret sit forbrug af naturgas til tørring af maltkorn. Nu er også Fuglsangs malteri i Thisted ekviperet med et tilsvarende anlæg.

Men hvorfor kopierer resten af landets fødevarevirksomheder så ikke erfaringerne fra Fuglsang?

En del af forklaringen er, at mange virksomheder har svært ved at finde overskud til strategiske produktionsomlægninger i en hektisk hverdag. Vi ved fra vores arbejde med danske fødevarevirksomheder, at der er potentialer for at omlægge og elektrificere yderligere.

Vi ved også̊, at der er en del, der tør tage springet, og vi er overbevist om, at dette projekt kan være med til at vise, hvor mange fordele der er for virksomhederne i at omstille hele eller dele af produktionen.

Det er også vigtigt at understrege, at man ikke bare kan udbrede erfaringer fra bryggerier som Fuglsang til andre virksomhedstyper. Processerne er forskellige fra virksomhed til virksomhed og kræver derfor grundig analyse.

Endvidere er fødevaresektoren særligt udfordret af energitunge processer, som kræver høje temperaturer og varierer på tværs af bryggerier, mejerier og slagterier.

Gennem elektrificering reducerer virksomheder deres energiforbrug og opnår et mere omkostningseffektivt produktionsapparat og dermed styrket konkurrenceevne. Hvis alt gå̊r som forventet, kan projektets erfaringer og metoder komme endnu flere brancher og virksomheder til gavn og samtidig fungere som et godt eksempel og udstillingsvindue for den grønne omstilling af dansk industri.

Men samtidig er det vigtigt, at vi som projekt også støtter op om forskning og produktudvikling på det tekniske område. Der findes allerede i dag løsninger som varmepumper, der kan anvendes til elektrificering af industrien, men der er behov for at forske i og udvikle flere og nye teknologier, hvis den grønne omstilling skal bredes ud til hele industrien.

Projektet vil hjælpe os med at vise, hvilke løsninger som ligger lige for, og hvor der er behov for nyudvikling og mere forskning.

Nu er projektet officielt skudt i gang. Vi leder allerede efter de første nysgerrige produktionsvirksomheder, som har lyst til at vise sig selv og omverdenen, at grøn omtanke og vækst ikke er hinandens modsætninger, men derimod går hånd i hånd.

Når de endelige resultater ligger klar i sommeren 2022, står vi med 20 fødevarevirksomheder, som hver især viser vejen til et grønnere og rigere samfund.

Alle eksempler, som kan vise sig særdeles værdifulde, når resten af verdens politiske ledere på et tidspunkt tør træffe samme modige og ansvarlige beslutninger, som Danmarks politikere traf med klimaloven op til jul.

Og som forhåbentlig gerne skulle betyde, at vores erfaringer med elektrificering af industrien kan give os samme globale fortrin, som tidligere satsninger med eksempelvis vindmøller og moderne vandrensning har ført til.

BRANCHENYT
Læs også