Debat

Dine data fortsætter som betaling for digitale tjenester i 2021 - men i hvilken form?

Ny stærk valuta på markedet: Dine digitale fodspor.

Vores brugerdata er en valuta, som vi bruger til at "købe" øget bekvemmelighed og adgang til digitale tjenester. Denne form for handel er steget støt de seneste år og ramte for alvor loftet under pandemien i 2020.

Energistyrelsens oversigt over danskernes internetforbrug, bare i første halvdel af 2020, viste, at vores internetforbrug steg med 25 procent. I takt med at vores digitale liv vokser, sender vi alle sammen mere af vores brugerdata lige ned i datadrevne algoritmer, der næppe er sat i verden for vores skyld alene.

Spørgsmålet er, hvordan handlen med brugerdata kommer til at se ud i 2021?

Der er meget, der tyder på en øget bevidsthed blandt både forbrugere, virksomheder og myndigheder, og dét kommer til at føre til adfærdsmæssige ændringer. Vi er simpelthen i gang med at genoverveje, om vores personlige brugerdata virkelig skal være en gangbar valuta.

Dine data er valuta, men på virksomhedernes vilkår

2020 viste med al tydelighed, hvor vigtig digital infrastruktur og digitale services er for både samfundet, virksomheder og individer. Samtidig er der et stort holdningsskifte i gang, hvor vi sætter mere og mere fokus på vores sikkerhed og beskyttelse af vores data. 

Brugerdata er desuden den vigtigste ingrediens i de avancerede adfærdsanalyser, som de store teknologivirksomheder lever af.

Men datadrevne adfærdsanalyser er farlige pga. deres voldsomme indvirkning på den informationsstrøm, den enkelte udsættes for og styres af. Den information, vi står i den modtagende ende af, kan afgøre, hvilke valg vi træffer, og hvordan vi formes som enkeltpersoner.

Forbrugerne vil derfor i stigende grad sætte spørgsmålstegn ved, hvordan deres data bliver brugt. Virksomheder kommer til at genoverveje hvilken data, de rent faktisk har brug for. De store teknologivirksomheder bliver nødt til at sætte flere foranstaltninger i værk, der beskytter brugerne mod misbrug af deres data.

Vi kommer samtidig til at se, at forbrugerne tilegner sig flere og nye værktøjer, så de selv kan beskytte deres brugerdata og på informeret grundlag vælge hvem, der må kigge med, og hvad deres data skal bruges til.

Holdninger ændrer spillereglerne for de store tech-virksomheder

Holdningsændringen sker ikke kun på individniveau. Med de enorme guldminer af brugerdata, som de store tech-virksomheder sidder på, opstår der en vis jalousi blandt offentlige myndigheder og virksomheder, der også kunne have stor gavn af disse værdifulde data. Vi taler alt fra politiets efterforskningsarbejde til forbedringer af infrastrukturen.

Det betyder, at vi sandsynligvis vil se flere begrænsninger og regler fra staten, som begrænser vores anonymitet på internettet. Ikke mindst når det kommer til teknologier som end-to-end-kryptering, DNS-over-HTTPS og kryptovaluta.

Vi ser allerede dette skifte i dag, hvor brugen af brugerdata trækker de forskellige aktører i hver sin retning. Det er en tendens, der forventes at blive stærkere i 2021.

I takt med, at flere virksomheder og organisationer ser værdien i at indsamle store mængder data, vil der opstå en lige så stærk modreaktion, når staten reagerer med strengere regler, og brugerne insisterer på at deres data er deres egne.

Derfor håbes der på, at vi de kommende år vil se en mere afbalanceret brug af data, hvor både det offentlige og virksomheder finder en model, der tager den enkeltes ret til privatliv alvorligt.

BRANCHENYT
Læs også