Debat

Krænkende adfærd er andet end sexchikane

Ny undersøgelse viser, at mobning på arbejdspladsen sker langt hyppigere end seksuel chikane. Det må vi ikke lukke øjnene for.

Efter MeToo-bølgen og historier om sexchikane i bl.a. medie-, finans- og advokatbranchen er direktioner og ledergrupper rundt om i danske virksomheder nu i gang med at udarbejde politikker og procedurer for, hvordan de skal håndtere situationer med seksuelle krænkelser.

Blandt andet har det tidligere været beskrevet i dagspressen, hvordan tusindvis af ledere valfarter på kurser for at lære at forebygge krænkende handlinger.

Lad det være sagt med det samme: Seksuelle krænkelser er en grov overskridelse af den enkeltes intimsfære og skal stoppes nu. Men vi skal passe på, at krænkelsesdebatten ikke kun kommer til at handle om seksuelle krænkelser.

AS3 har i samarbejde med Epinion netop gennemført en Survey, hvor 1.800 repræsentative respondenter er blevet spurgt bl.a. om deres erfaring med krænkende adfærd på deres arbejdsplads. Resultatet viser, at 18 pct. af os har været udsat for minimum én form for krænkende adfærd på arbejdspladsen. Men krænkelse i form af f.eks. bagtalelse, ignorering eller mobning foregår langt hyppigere end seksuelle krænkelser.

Faktisk er der dobbelt så mange danskere, der oplever mobning på arbejdspladsen i forhold til uønskede seksuelle kommentarer. Den samme tendens bliver bekræftet i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Beskæftigelsesministeriet, som Jyllands-Posten omtalte den 6. april 2021.

Ser man på antallet af danskere, der har overværet krænkende adfærd, er billedet det samme. 28 pct. har overværet minimum én krænkende adfærd på deres arbejdsplads, og igen fylder bagtalelse, mobning og ignorering langt mere end seksuelle kommentarer og berøring.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at væsentlig flere har overværet end selv været udsat for krænkende adfærd. Det kunne give anledning til en kulturdebat om takt og tone på arbejdspladsen, og om hvordan afsender, modtager og ”vidne” kan opfatte komplimenter og drillerier forskelligt.

Lad os få nuanceret debatten og omgås hinanden loyalt og kollegialt på jobbet, samtidig med at vi bevarer en god og sjov arbejdsplads. For hvem gider arbejde et sted, hvor alle vogter på alle, og hvor ingen tør fortælle den gode joke over frokostbordet?

Læs også
Top job