Debat

Har du lært at meme?

Det er ikke kun ekstremt høje aktieafkast, investorerne husker fra første halvdel af 2021. Også spekulation i aktier, hvor prisfastsættelsen er helt løsrevet fra realiteterne, har været økonomisk virkelighed.

Ikke alle er bekendte med ordet ”meme”. Jeg havde for eksempel ikke hørt ordet før i begyndelsen af året. Et opslag i ordbogen giver ikke et entydigt svar. Et af svarene er ”et i reglen humoristisk billede, videoklip e.l. som deles på internettet”, kilde ”www.sproget.dk”

Hvis man i stedet for ”meme” bruger selskabsnavne som GameStop, AMC og senest den danske variant Orphazyme, ringer klokkerne hos flere. Ikke mindst hos aktieinvestorerne. Selskaber, som har været diskuteret på fora, og hvor ”konklusionen” bliver offentlig distribueret og viser sig i form af en ekstrem overnaturlig købsinteresse, som maser aktiekurserne op.

De tre nævnte aktier er nogle af de mest omtalte eksempler på, at udvalgte aktiers udvikling i 2021 ikke i overvejende grad har været bestemt af faktorer som vækst, indtjening, egenkapital, etc.

På ”meme”-sprog eksisterer værdiankeret ikke. Prisen dannes på basis af strømninger og efterspørgselsmæssige flertalsafgørelser. Afstemningen sker ikke ved håndsoprækning, men ved at mærke og vejre stemninger i samtalefora, hvoraf det mest kendte og omtalte har været Reddit/Wall Street Bets.

Her er stigende/faldende renteniveauer, udviklingen i risikopræmien ikke kun en underordnet rolle. Den er fraværende. Prisudviklingen er som et skib, der i rum sø har fået motorskade. Den driver med strømmen. Ingen kan sige hvor langt. Vi ved blot at uden en motor, er det svært at bremse eller stoppe udviklingen.

For udvalgte selskaber har udviklingen været mærkbar og også positiv. Markant stigende aktiekurser kan give selskaberne mulighed for at finansiere sig ud af økonomiske udfordringer. Ved at sælge nye aktier til en pris, som ikke afspejler den økonomiske virkelighed, men bevæger sig på et kursmæssigt højt abstraktionsniveau, der minder om en kunstart, kan pengekassen fyldes. Det øger alt andet lige mulighederne for at overleve.

At diskutere aktier i diskussionsfora er blevet et varmt, nå ja, diskussionsemne. Nogen kalder det en del af en finansiel demokratiseringsbølge, hvor fokus og noget af indflydelsen flyttes fra Wall Street til Main Street.

Nye ideer, strømninger og inspiration er sundt. Det kan vende op og ned på vanetænkning og give tingene nyt perspektiv. Det ændrer dog ikke ved, at aktiemarkedet består; at det stadig vil være det finansielle mødested, bindeled og matchmaker mellem selskaber med vækstambitioner og et tilhørende finansieringsbehov og investorer med overskydende risikovillig kapital.

”Meme” har smagt lidt af aktiemarked i 2021. En del af noget nyt; et krydderi. Vi har hørt, læst og set meget til det. Den reelle betydning er dog mindre, end man kunne få indtrykket af fra omtalerne.

BRANCHENYT
Læs også