Debat

Her er alternativet til helt at droppe flyrejserne og de røde bøffer

Danskerne har en samlet pensionsformue på 2.773 mia. kr., men det er især de unge, der har valgt at målrette deres pensionsopsparing til virksomheder, der bidrager til grøn omstilling og bæredygtighed.

De fleste har efterhånden hørt, at benzinbilen, flyrejserne og de røde bøffer skal væk, hvis vi skal nedbringe CO2-udledningen og bremse stigende temperaturer. Men hvad kan man ellers som forbruger gøre for at hjælpe med at nå FN’s verdensmål?

Selvom vi bliver mere bevidste om at spise og transportere os bæredygtigt, kræver det en omstilling og en livsstilsændring, som tager tid. Og vi har brug for handling nu.

Et alternativ til helt at droppe flyrejsen til Kreta er at vælge, at din pensionsopsparing skal investeres i virksomheder og projekter, der målrettet forsøger at reducere klimaaftrykket og forurening, genbruger materialer og tænker social ansvarlighed ind i deres forretning.

For nylig kom det frem, at danskernes pensionsformue har nået et rekordhøjt niveau på 2.773 mia. kroner. Hvilken forskel kunne det ikke gøre, hvis man aktivt som forbruger valgte helt eller delvist at investere sin opsparing i selskaber, der har øget fokus på klima og bæredygtighed generelt?

Vi kan se, at det især er de yngre kunder, der vælger vores investeringsprodukt ’Danica Balance Bæredygtigt Valg’, som integrerer bæredygtighedsforhold og forsøger at bidrage til at løse verdens udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer og sundhed og understøtter FN’s verdensmål.

Det er vores ansvar som pensionsselskab at blive endnu bedre til at fortælle kunderne om mulighederne for at investere deres opsparing, og vi tror, at det ville gøre en stor forskel, hvis også de ældre målgrupper i endnu højere grad valgte at investere opsparingen bæredygtigt.

I en rundspørge blandt 2.000 danskere i alle aldersgrupper svarer kun 12 pct., at de føler, at investeringer i bæredygtige aktier og værdipapirer gennem deres pensionsopsparing kan gøre en forskel i forhold til bæredygtighed. 62 pct. peger på, at de tror, det gør den største forskel at købe bæredygtige fødevarer, 52 pct. svarer købe bæredygtige dagligdagsprodukter, mens 38 pct. vil foretage den daglige transport i den kollektive trafik eller på cykel.

Det fortæller mig, at der ikke er nok viden om den forskel, det kan gøre, hvis du som forbruger støtter virksomheder med øget fokus på klima og bæredygtighed gennem din pensionsopsparing.

Flere har spurgt mig, om jeg selv er klar til måske at ofre en lille del af afkastet på min pensionsopsparing på den korte bane, når jeg vælger at investere den med øget fokus på klima og bæredygtighed? På tværs af branchen ligger afkastet på de investeringsløsninger med særligt fokus på klima og bæredygtighed meget tæt op af de gængse afkast og risikoprofiler på pensionsløsningerne – hos nogle pensionsselskaber performer de faktisk bedre. Så selv om investeringsmulighederne er lidt færre end i de normale opsparingsprodukter, tror jeg på, at virksomheder med ekstra fokus på bæredygtighed også er dem, der over tid vil performe godt.

Jeg er overbevist om, at hvis danskerne flytter flere af de 2.773 milliarder kroner fra pensionsopsparingen over i virksomheder med særligt fokus på klima og bæredygtighed, kan det potentielt have en langt større effekt, end hvis vi helt dropper de røde bøffer og flyrejsen.

Læs også
Top job