Debat

Ejendomsvurderinger på glatis: Bødskovs kanin og 600.000 manuelle kontroller

Politiske løfter om de nye ejendomsvurderingerne er en prøveklud fra et system på gummiben.

Det var en kanin, som skatteminister Morten Bødskov trak op af hatten i juni i år, da han i kølvandet på rigsrevisionens kritik af skatteministeriets styring af det nye ejendomsvurderingssystem lovede nye ejendomsvurderinger i september.

Et politisk stunt eller, om man vil, et appeasement initiativ, der skulle tage brodden af utålmodighed og utilfredshed i Folketinget og den finansielle sektor, der har ventet på det nye system, som hos iværksætterne i et anfald af kæk optimisme i 2014 blev lovet klar med udgangen af 2015.

Det er en prøveklud fra et system på gummiben. Det understreges af behovet for flere end en halv million manuelle kontroller for at sikre systemets soliditet og kvalitet. Og på toppen af det hele hviler forsigtighedsprincippet, der sikrer, at boligejerne kun bliver beskattet af maksimum 80 pct. af den offentlige værdiansættelse.

De nye ejendomsvurderinger, der tilflyder et beskedent antal boligejere i disse dage, er ikke endelige og er i udgangspunktet blot grundlag for beregning af tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsværdiskat og ejendomsskat i perioden 2011-2020 for langt mere end 700.000 boligejere. ”Tilbagebetalingsvurderingerne” danner derfor ikke grundlag for beregningen af ejendomsskatterne for 2022 og ejendomsværdiskatten for 2021.

Først i foråret 2022 vil værdiansættelsen af de involverede vurderingsejendomme omfattede af tilbagebetalingsordningen i bedste fald, uanset om den ændrer sig frem til dette tidspunkt eller ej, indgå i en re-beregning af både ejendomsværdiskat og ejendomsskat, der indtil da er baseret på vurderinger fra KMDs vurderingssystem VUR. Dette sætter systemets manglende modenhed og Bødskovs politiske stunt i relief.

Mindre fokus har der været på, hvilken juridisk betydning Bødskovs ”tilbagebetalingsvurderinger” får fra udsendelsen til ejerne i efteråret 2021 frem til anvendelsen af disse i foråret og sommeren 2022 i den kommende endelige beregning af ejendomsværdiskatten for indkomståret 2021 og fastsættelsen af ejendomsskatten for skatteåret 2022.

Skal ejerne i en periode på ca. et halvt års tid i en hvilket som helst relevant finansiel kontekst, herunder eksempelvis ansøgning om boligstøtte og afgiftsberegninger, ty til skatteministerens ”tilbagebetalingsvurdering” eller den nyeste videreførte ejendomsvurdering fra KMD’s VUR-system?

Det er ikke nemt at lave et nyt vurderingssystem. Og det tyder på, at der i bedste fald henruller yderligere to eller tre år på den anden side af 2024, før det nye vurderingssystem er helt i mål med alle typer af vurderingsejendomme, der vil begrænse KMD’s VUR-system til et historisk opslagsværk.

Jakob ventede i syv år på Rakel og fik Lea. Og yderligere syv, før han endelig fik Rakel. Det ligger i kortene, at Danmark ikke bliver bedre stillet med det nye vurderingssystem.

Læs også
Top job