Debat

Virksomheder og velfærd er hinandens forudsætninger

Vores unikke danske samfundsmodel har over generationer bidraget til velstand. Men med hver ny generation kommer nye udfordringer. Derfor skal vi finde løsninger, der bruger den unikke danske samfundsmodel som afsæt for fremtidens vækst og velfærd.

Vi har i Danmark formået at skabe et af verdens mest rige og lige samfund, der bygger på en unik samfundsmodel. Det fungerer, når en stærk og veldrevet offentlig sektor leverer infrastruktur, uddannelse, forskning og stabile rammer til den private sektors virksomheder, som med produkter, viden og services finansierer velfærden.

Forudsætningen for samfundsmodellen er, at vi løbende justerer og forbedrer rammerne for danske virksomheder, så de kan skabe den vækst og velstand, der skal finansiere velfærden. Men vores virksomheder står over for en række udfordringer, der kan hæmme fremtidig vækst og velfærd.

Jeg har gennem min ministertid besøgt mange virksomheder og talt med mange virksomhedsledere. Det der tit går igen, når snakken falder på forskning, udvikling og investeringer i ny teknologi, er manglen på tid. Den ene dag tager den anden, når den daglige drift skal køre. Og noget af det, de bruger meget tid på, er dialogen med det offentlige.

Samtidig oplever mange ikke at have kendskabet til den nyeste teknologi. Og har heller ikke risikoappetitten til at investere. Ligesom det kan være svært at få adgang til den langsigtede kapital, der skal finansiere væksten.

Hvis danske virksomheder skal stå godt i fremtidens konkurrence, er det altafgørende, at de investerer i deres videre udvikling. Det gælder særligt vores mange små og mellemstore virksomheder, der f.eks. investerer markant mindre i avancerede teknologier end større virksomheder.

Men det handler også om aktivt at samarbejde med forskningsverdenen, så vi får brugt vores banebrydende forskning i forretningsøjemed. Det kan f.eks. være når en produktionsvirksomhed i samarbejde med sit lokale teknologiske serviceinstitut – de såkaldte GTS-institutter - og universitet går sammen om at skabe et ny fuldautomatisk produktionslinje eller lageranlæg.

I en tiltagende hård global konkurrence om ressourcer, talentmasse og knowhow gælder det om at være i front på den nyeste viden og den nyeste teknologi, hvis vi ikke skal blive overhalet indenom. Sagt på en anden måde risikerer vi, at det i fremtiden ikke er danske virksomheder, der står for de nye og innovative løsninger, men udlandet. Og at grundlaget for vores unikke danske samfundsmodel dermed eroderes.

Regeringens svar på udfordringerne er klare: Vores samfundsmodel skal være afsæt for morgendagens vækst og velstand. Vi vil investere i forskning, udvikling, optimering og ny teknologi, så der skabes grundlag for en øget produktivitet og styrket konkurrenceevne. Det skal ske gennem en række greb.

For det første ønsker vi at gøre det nemmere for virksomheder at få adgang til risikovillig kapital. Vi etablerer Danmarks Investeringsfond, som i samspil med private investorer skal bidrage til mere sammenhængende finansieringstilbud og adgang til langsigtet finansiering, der kan understøtte vores virksomheders vækst og udvikling.

For mange virksomheder kan der f.eks. være stor risiko forbundet med at automatisere produktionen, investere i mere energieffektive løsninger eller opnå langsigtet eksportfinansiering. Den nye fond skal således bidrage til at styrke virksomheders investeringer i vækst og udvikling.

For det andet skal vi gøre det nemmere og mindre bøvlet både at være virksomhed og medarbejder. I Danmark bruger små og mellemstore virksomheder over 30 mia. kr. årligt i arbejdstid på fakturahåndtering, bogføring og indberetning til myndighederne, hvilket svarer til ca. 70.000 kr. pr. virksomhed.

Beregninger viser, at de administrative omkostninger for virksomhederne kan lettes for 3 mia. kr. gennem digitalisering. Derfor ønsker vi at arbejde målrettet med nye digitale løsninger, der giver mere tid til kerneopgaverne, og jeg ser frem til at følge op med konkrete initiativer på området, når Digitaliseringspartnerskabet om lidt tid har afleveret sine anbefalinger.

Vi skal for det tredje satse endnu mere på uddannelse og forskning. Forskning har bidraget til nogle af de største danske eksportsuccesser. Tænk bare på, hvordan Danmark er blevet verdensførende på grønne løsninger. Derfor foreslår regeringen at forhøje fradraget for forskning og udvikling, så danske virksomheder også i fremtiden står for de nye og innovative løsninger, der baner vejen for morgendagens eksporteventyr.

For det fjerde skal vi blive endnu bedre til at udnytte de stærke potentialer, der er rundt omkring i landet. Regeringen følger derfor op på de regionale vækstteams anbefalinger ved, at der etableres otte lokale erhvervsfyrtårne, der skal bidrage til at skabe fremtidige styrkepositioner til gavn for vækst og velfærd i hele Danmark.

Fælles for initiativerne er en tro på fællesskabets styrke og værdien af et stærkt samspil mellem det offentlige og det private. Hvor erhvervspolitikken bruges aktivt til at underbygge og udvikle de danske virksomheder, som er hele forudsætningen for, at vi kan leve i en stærk velfærdsstat. Og som i sidste ende skal bidrage til, at vores børn og børnebørn også kan bo, uddanne sig og arbejde i et af verdens mest rige og lige lande.

Læs også
Top job