Serier

Investorfokus vil ændre sig markant i de kommende regnskaber

Den amerikanske regnskabssæson starter i denne uge. Modsat tidligere vil investorerne søge svar på markedsuroen ved at fokusere på virksomhedernes forventninger inden for tre forhold: Omkostninger, forsyningskæder og logistik og salgsforventninger.

Corona rammer verden

Mange aktieinvestorer har over de seneste uger været i vildrede og forsøgt at navigere i et aktiemarked, der påvirkes af flere af hinanden ofte uafhængige faktorer. Gældssituationen i kinesiske ejendomsudviklere, global vækstopbremsning fra de meget høje vækstniveauer efter covid-19, udmeldinger fra centralbankerne, rentestigninger, eskalerende energipriser og ikke mindst amerikanske politikeres håndtering af det nuværende gældsloft er blot nogle af de forhold, der sætter linjen for de daglige bevægelser i aktiemarkedet.

Midt i den massive nyhedsstrøm er det som aktieinvestor værd at notere sig, at den amerikanske regnskabssæson for årets tredje kvartal starter i denne uge. Aktiemarkedet kan på kort sigt være påvirket af mere eller mindre rationelle forhold eller blive styret af de mange overskrifter, der på daglig basis kan påvirke mange investorers kortsigtede beslutninger.

Det afgørende på længere sigt er dog, hvordan virksomhederne formår at administrere den kapital, vi som aktionærer stiller til rådighed og herunder ikke mindst virksomhedernes forventninger til den fremtidige indtjening. Netop derfor er regnskabsaflæggelserne ofte en fremragende mulighed for at få information direkte fra frontlinjen, som man som investor kan forholde sig til.

Gennem en længere periode har det primære fokus for mange virksomheder og aktionærer været vækstrater, investeringsaktivitet og aktietilbagekøb. Men der er sket et skifte, og derfor er der i denne regnskabssæson tre overordnede forhold, der vil løbe med opmærksomheden: Omkostninger (inflation), forsyningskæder og logistik (udbud) og salgsforventninger (efterspørgsel).

På de obligatoriske målepunkter bliver den samlede regnskabsaflæggelse fra de amerikanske selskaber igen i tredje kvartal rigtig stærk – både hvad angår de absolutte vækstniveauer for omsætningen og indtjeningen, men også i et historisk perspektiv.

De årlige vækstrater bliver dog naturligt lavere end det ekstreme andet kvartal, hvor udviklingen blev sammenlignet med samme periode i 2020. Den årlige amerikanske indtjeningsvækst i tredje kvartal ventes aktuelt at ende på knap 30 pct., mens den årlige omsætningsvækst ventes at lande på cirka 15 pct.

Iøjnefaldende har det været, at analytikerne løbende har oprevideret indtjeningsforventningerne gennem hele året, og at indtjeningsniveauet gennem kvartalet er blevet hævet med 3 pct. (dog primært i juli og august). Det i sig selv er bemærkelsesværdigt, da det nu er femte kvartal i træk, at forventningerne bliver hævet. Normalt plejer analytikerne at sænke deres forventninger til indtjeningen forud for regnskabsaflæggelserne.

Den positive revidering stammer blandt andet fra væsentlige marginforbedringer, hvilket også kan ses ved, at det amerikanske aktieindeks over året faktisk er blevet billigere målt på price earnings. Eller sagt med andre ord: Den forventede indtjening til hele 2021 er simpelthen steget mere end aktiekurserne.

Ovenstående er kendt af mange investorer og vil ikke flytte aktiekurserne væsentligt, medmindre indtjeningsresultatet afviger markant. Derimod vil fokus i langt højere grad skifte mod selskabernes omkostningsstruktur, hele logistikken om at kunne skaffe varer og sidst men ikke mindst, hvordan efterspørgslen ventes at udvikle sig – her specielt i forhold til selskabets mulighed for at kunne skaffe varer til forbrugeren.

Det er med andre ord det direkte budskab fra virksomhederne om inflationsudviklingen og herunder evnen til at overvælte omkostningerne over til forbrugeren samt udbud/efterspørgsels-situationen, der kommer til at diktere reaktionen i aktiemarkedet for nuværende.

Forholdene for mange virksomheder har været og er fortsat gunstige, men følgeeffekterne af covid-19 har indfundet sig i form af massivt pres på de globale forsyningskæder. Højere input-omkostninger i form af råvarer og transport, der udfordrer de virksomheder, som ikke kan sende omkostningen videre til forbrugeren. Manglende varelagre og forsinkelser i transport udfordrer virksomheder, der forsøger at imødegå en ellers stærk efterspørgsel.

Derfor vil investorfokus ændre sig fra det, der vil vise sig som en stærk regnskabssæson på de realiserede data og over på forventningsdelen, der koncentrerer sig om mange af de (midlertidige) udfordringer, der vil sætte retningspilen for virksomhederne og aktiemarkedet i den kommende tid.

Læs også