Serier

Mon Nicolai Wammen ved, hvad der foregår i Vester Farimagsgade 41?

To direktører, en chefjurist og en investeringsspecialist får løn. Resten gynger noget i Danmarks Genopretningsfond.

Corona rammer verden

Rettelse: Af en tidligere version af kommentaren fremgik det, at Danmarks Genopretningsfond ikke har modtaget nogen ansøgninger. Dette er ikke korrekt. Fonden har modtaget tre ansøgninger. Desuden påpeger fondens adm. direktør, Jens-Christian Stougaard, at han er den eneste, der er ansat i fonden, og det på deltid. De øvrige personer, som figurerer på fondens hjemmeside, er helt eller delvist ansat i ATP og forbundet til fonden via det administrationsselskab, som ATP har etableret. Finans beklager fejlen.

-----

Der skal 26 nystartede buschaufførers løn til at holde Danmarks Genopretningsfond A/S i gang. Hvis man kan regne den slags i årslønninger. Og hvis man kan bruge ordet ”holde i gang” om en virksomhed, der ikke har nogen voldsom synlig aktivitet. Den har ikke udbetalt nogen penge til nogen virksomheder. Den har derimod to direktører, en chefjurist og en investeringsspecialist.

Sådan kan man se på Danmarks Genopretningsfond A/S. Man kan sikkert også se anderledes på fonden.

Man kan for eksempel se på fondens formål. Fonden, der til dato ikke har udbetalt nogen penge, men dog behandlet tre ansøgninger, er af staten oprettet i coronasommeren 2020 til at støtte nødlidende virksomheder med kapital. Det er et godt formål. Der har bare ikke været nogen nødlidende virksomheder at støtte med kapital.

Bestyrelsesformanden for fonden, der til dato ikke har behandlet nogen ansøgninger eller udbetalt nogen penge, får et årligt honorar, der svarer til, hvad halvanden buschauffør får i årsløn.

Anders Heide Mortensen

Man kan også se på direktøren for fonden. Af alle muligheder og af alle kandidater, da staten skal ansætte en direktør, falder valget på en mand, som indtil for nylig har været højre hånd for fondens bestyrelsesformand

Bestyrelsesformanden for fonden, der til dato ikke har behandlet nogen ansøgninger eller udbetalt nogen penge, får et årligt honorar, der svarer til, hvad halvanden buschauffør får i årsløn.

Hvorfor måle den slags i buschauffør-lønninger, vil du måske spørge? Fordi man sommetider skal holde fast i noget konkret, når noget bliver abstrakt. Det ved du, hvis du har læst romanen ”Animal Farm” af George Orwell. Svinene tager magten på gården ved lige så stille at gøre noget konkret abstrakt. Svinene får gjort det abstrakt, hvad lighed og ordentlighed er, så de andre dyr til sidst ikke kan skelne det rimelige fra det urimelige og det fornuftige fra det absurde.

Fonden med de to direktører, chefjuristen og investeringsspecialisten har lige fået forlænget bevillingen af Finansministeriet.

Der er stadig ikke nogen nødlidende virksomheder, der har fået bevilget penge.Men nogen flere buschauffører-lønninger er lagt oven i dem, som skatteyderne allerede har betalt for at holde Danmarks Genopretningsfond A/S i drift.

Som du kan huske fra Animal Farm, er svinenes særlige talent, at de kan omdefinere et projekt. Umærkeligt går gården fra at være et ligheds- og frihedsprojekt til at være en produktionsenhed, hvor nogle dyr har magt og privilegier, og andre dyr arbejder. Det sidste er måske i orden. Men det er ikke det samme som første.

Hold lidt øje med Danmarks Genopretningsfond, buschauffører. Ok?

Det er ikke bestyrelsesformand Torben Möger Pedersen eller direktør Jens-Christian Stougaard, der har noget i klemme. De får deres formandshonorar og deres direktørløn. De har begge interesser i at holde en fortælling i live om fonden som en ”forsikring”, hvis en stor dansk virksomhed pludselig kommer i økonomiske problemer og skal genoprettes.

Det er jer, der arbejder som buschauffører, økonomer, mejerister, skolelærere, tømrermestre, sygeplejersker, direktører og skraldemænd, der har noget i klemme. For det er jeres penge, som holder Danmarks Genopretningsfond i live. Den er skattebetalt.

Hop ikke på, at det er populisme at tænke sådan. Husk: Virkeligheden er altid konkret. Har nogen virksomhed fået bevilget penge af Danmarks Genopretningsfond? Nej. Har fonden siden coronasommeren 2020 vist, at den lukker et hul i markedet og løser et problem? Nej. Er det så populistisk at spørge, om den lever op til sit fint tænkte formål?

Folkestyret kendes på en vis ordentlighed over for buschauffører og andre, der passer et arbejde, mens andre forvalter magten. Når man bruger buschaufførens penge, skal man svare nogenlunde ærligt på, om de går til at sørge for, at store danske virksomheder ikke pludselig mangler kapital. Eller om den mere sande fortælling er, at to direktører, en chefjurist og en investeringsspecialist har et problem, hvis finansministeren og bestyrelsesformanden pludselig slukker for strømmen.

De to fortællinger er faktisk ikke de samme.

Anders Heide Mortensen er kommentator på Finans og kommunikationsrådgiver. Cand.scient.pol. og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Han kan kontaktes på anders@heidekom.dk.

Læs også