Serier

Raskmeldinger kan få dobbelt så mange i arbejde som regeringens reform

Antallet af danskere på sygedagpenge er stigende. Det må vi ikke acceptere, og det har regeringen heller ikke gjort. Dog er der en mere effektiv og langsigtet løsning.

Corona rammer verden

Jeg læste for nylig på Finans.dk, at knap 3.000 personer med handicap har potentiale til at udskifte førtidspensionen med et ordinært job.

Forslaget kan ligesom lempelse af kravene til udenlandske ansatte og senior-deltidsordninger bidrage til at løse udfordringen med historisk høj efterspørgsel på arbejdskraft.

Der er dog et mere effektivt og langsigtet forslag, som har større slagkraft samfundsmæssigt:

Lad os få så mange som muligt af de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Lige nu modtager et antal danskere svarende til over 90.000 fuldtidsstillinger sygedagpenge, viser bekymrende tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Dykker man ned i tallene, vokser bekymringen. Det gennemsnitlige antal danskere, som hver måned modtager sygedagpenge, er steget markant de seneste år.

Det er en udvikling, vi hverken må eller kan acceptere. Det er uacceptabelt for den sygemeldte, virksomhederne og samfundsøkonomien.

Indrømmet, der har været en forventet stigning af antallet på sygedagpenge under coronanedlukningen. Og indrømmet, ikke alle kan raskmeldes. Desværre.

Men lad os som minimum gå efter at nedbringe antallet på sygedagpenge til niveauet før corona.

Det er ikke urealistisk, at vi gennem en målrettet indsats med effektive behandlingsforløb dermed kan sende over 20.000 arbejdsdygtige direkte i job.

Det er dobbelt så mange, som effekten af regeringens nye reformudspil og et fint supplement.

Vi er allerede startet på missionen i Topdanmark, da vi som forsikrings- og pensionsselskab altid har spillet en rolle på arbejdsmarkedet og altid har haft en økonomisk og medmenneskelig interesse i at hjælpe vores kunder tilbage til arbejdsmarkedet.

Derfor vil vi nu tilbyde endnu flere kunder, der ikke kan arbejde på grund af en ulykke eller sygdom, et målrettet behandlingsforløb. Det vil vi blandt andet gøre ved at screene 30 pct. flere ansvars- og arbejdsskadesager alene i år.

Topdanmark kan selvfølgelig ikke løse udfordringerne på arbejdsmarkedet alene, og jeg er naturligvis klar over, at langt fra alle har adgang til behandling gennem et forsikrings- eller pensionsselskab.

Derfor er samspillet mellem de kommunale og private tiltag for at styrke arbejdsudbuddet vigtigere end nogensinde. Lad os sammen hjælpe endnu flere bedst og hurtigst muligt tilbage i job.

Læs også
Top job