Debat

Lad os skabe de bedste forudsætninger for at spare op

I takt med, at flere og flere bliver freelancere, selvstændige eller ansat i mindre virksomheder uden pensionsordninger, bliver den danske pensionsmodel mere og mere forældet.

De seneste uger har vi kunnet læse om, hvordan man i Norge har indført en automatisk løsning for klatpensioner. En løsning, flere aktører ikke mener hører hjemme i Danmark på grund af risikoen for, at mange vil opleve en uønsket overførsel.

Det er et faktum, jeg til dels godt kan erklære mig enig i, når det kommer til at anskue den norske model, der dog samtidig også har mange elementer, der kunne være en fordel for os herhjemme. Frem for alt håber jeg, at tiltaget kan kickstarte et nyt fokus på klatpensioner – særligt for dem, der ikke er tilkoblet en fast firmapension. Jeg taler om den voksende gruppe af freelancere og selvstændige.

I takt med, at flere og flere bliver freelancere, selvstændige eller ansat i mindre virksomheder uden pensionsordninger, stiger problemet stødt, og netop dette er ikke dækket af den norske model. Så lad os kigge på den danske model i stedet.

Antallet af klatpensioner, der står og trækker omkostninger, er desværre vokset de seneste år. Det estimeres i dag, at der samlet set er hvilende policer på omkring 500 mia. kr., og at en voksen dansker i gennemsnit har tre pensioner, som alle koster penge hver måned. Mange klatpensioner er oftest af en beskeden størrelse, og derfor er afkastet ikke nok til at dække omkostningerne. Pensionerne står altså bare og svinder hen år efter år. Et faktum, der ikke er til gavn for andre end pensionsselskaberne.

Som branche står vi med et afgørende ansvar og skylder på alle måder at give danskerne de bedste forudsætninger for en sikker økonomisk fremtid. Her taler jeg om forudsætninger, der også udvikler sig i takt med et foranderligt arbejdsmarked. Her er der lige nu to afgørende problemstillinger, der står i vejen for, at pensionsbranchen med god smag i munden kan sige, at man lever op til det ansvar.

For det første skal pensionsselskaberne indse, hvilket ansvar de sidder med og stoppe med kun at se virksomheder som vigtige kunder, og i stedet fokusere med samme respekt for private individer. De bør altid oplyse om de hvilende policer, de faktiske omkostninger uden omsvøb og fordelene ved at samle pensioner.

For det andet skal pensionsselskaberne lære at give slip, hvis kundens valg falder på et andet selskab. Et afgørende problem i branchen lige nu er, at selskaberne holder på kundernes penge, og dét er faktisk det centrale problem. Pensionsselskaberne er gode til at afvise flytteanmodninger, og bør i højere grad se det som deres pligt at imødekomme kundernes ønsker.

Grundvilkårene for pension har ændret sig, og det er først og fremmest slut med en one-size-fits-all model. Arbejdsmarkedet er allerede præget af gig-economy, der ikke er omfattet af arbejdsgiverstyret pension. Pension er ofte danskernes største opsparing i livet, og som branche skylder vi at give de bedste forudsætninger for en sikker økonomisk fremtid. Et oplagt sted at starte er klatpensionerne.

Læs også
Top job