Debat

Et kig i krystalkuglen: Brintbilen kan være det nye grønne

Fra 2035 er salget af benzin- og dieselbiler fortid, men hvis vi skal nå mål i tide og være klar til en fremtid uden fossile biler, er det ikke realistisk kun at satse på elbiler. Brintbilen har et overset potentiale.

Uret tikker. I 2035 vil det ikke længere være tilladt at sælge benzin- og dieselbiler, og allerede i 2030 vil de fleste lande have deres udfasningsplaner på plads. Men er det realistisk kun at satse på elbiler, hvis vi skal nå målet på så kort tid? Næppe.

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at udbredelsen af elbiler på det danske marked har taget fart, og 2021 blev især et år i elbilens tegn. Men der findes også andre miljøvenlige alternativer til elbilen, og her kan særligt brintbilen løse nogle af de udfordringer, vi kender fra elbilerne og den tid og besvær, der kan være forbundet med at få ladet dem op.

Der er allerede lanceret mange batteridrevne elbiler i forskellige prisklasser til at tage over på markedet, og flere modeller er fortsat på vej - det er fantastisk. Men vi er nødt til at tænke i flere og lignende baner, hvis vi skal kunne nå derhen. Brintbiler er et overset og rigtig godt supplement til elbilerne i de stadig grønnere virksomhedsflåder, fordi brintbiler netop løser mange af de udfordringer, som nogle på baggrund af mangelfuld ladeinfrastruktur lige nu kan opleve med elbiler.

Overset potentiale for transportsektoren

Danmark satser som bekendt stort på sol- og vindmølleenergi, og faktisk kan energien omdannes til brint og dermed bruges som brændstof i brintbiler eller i den tungere transportsektor. Hvor elbiler er udstyret med et batteri, drives brintbiler af en elektrisk motor, der får sin strøm fra en brændselscelle i stedet for et batteri.

På den måde er brintbilen både miljøvenlig, fordi det eneste udslip er vand, og samtidig kan tiden, det tager at tanke en brintbil sidestilles med den tid, det tager at tanke benzin- og dieselbilerne. Det betyder, at brintbiler i modsætning til nogle elbiler hurtigt kan lades op, og dermed slipper man for den lange opladning, som elbiler ellers tilbyder. Det imødekommer netop nogle af de indvendinger, som flere herhjemme stadig har mod elbilen, fordi rutiner og kørselsmønstre skal laves om, hvis man skal købe en elbil.

Det betyder også, transportsektoren, der i store træk stadig er afhængig af fossile drivmidler, langt hurtigere kan begynde at køre grønt. En omstrukturering, som ellers har været svær at implementere, fordi ladeinfrastrukturen ikke har kunne følge med transportsektorens køremæssige tempo.

Hønen eller ægget

På trods af de store fordele er der i øjeblikket kun få ”early adopters” på brintteknologien. Det betyder, at tankstationer til brintbiler i store dele af Europa stadig er svære at finde, hvilket er med til at forstærke fortællingen om, at rækkevidde også her kan være et problem.

Så længe der kun er få bilister, der kører brintbiler, vil antallet af tankstationer naturligt være begrænset. Et fåtal af tankstationer medfører samtidig, at færre mennesker sandsynligvis vil vælge en brintbil lige nu og her. Det er det klassiske dilemma om hønen eller ægget, og som med alt andet i denne verden også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel.

En ting er i hvert fald sikkert: Brintbiler er ligesom elbiler et miljømæssigt langt bedre valg end de fossile biler. Og måske er de også fremtiden?

Læs også
Top job