Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Sådan stopper vi milliardsvindlen med udbytteskat

Der er uden tvivl mange årsager til, at Skat lod sig svindle for mindst 12 milliarder kroner. Men ved en relativ lille lovændring i aktiereglerne kan man faktisk gøre det yderst vanskeligt for svindlere at snyde sig til skatterefusioner

Skattesvindel for milliarder
Tidligere overvismand Christen Sørensen. Foto: Peter Hove Olesen. Foto: Peter Hove Olesen.

Hvor skal man begynde og hvor ende, når elendigheden i Skat betragtes? Det kan man spekulere længe over.

Jeg har besluttet at supplere dette med at være konstruktiv ved at skitsere en enkel, effektiv og sikker måde til fremover at undgå, at tilbageholdt kildeskat på udbytte refunderes med urette.

Hvordan kan det overhovedet gå til, at der refunderes udbytteskat til ikkeberettigede? Det hænger grundlæggende sammen med, at ejerforholdene til børsnoterede danske selskaber er sløret. Det sker ved den såkaldte nominee-ordning. Aktionærer i børsnoterede danske selskaber får ikke længere aktiebreve, men deres ejerforhold registreres i Værdipapircentralen. Og den egentlige aktionær kan igen vælge at lade sit ejerforhold registrere indirekte via f.eks. en bank, der så er nominee for den egentlige ejer.

Det indirekte ejerskab – nominee-ordningen - blev etableret for at undgå, at offentlige myndigheder eller andre skulle kunne få kendskab til ejerforholdene til danske selskaber. Men dette indirekte ejerskab gør det vanskeligt eller umuligt for Skat med sikkerhed at vide, om en ansøgning om refusion af udbytteskat er berettiget. Der er givetvis også andre årsager til, at Skat har refunderet godt 12 mia. kr. for meget i udbytteskat. Dårlig ledelse med ukyndige generalister fra Finansministeriet med hertil hørende katastrofal nedprioritering af dette område er også en forudsætning for, at så vanvittige beløb kunne udbetales.

Hvordan kan det overhovedet gå til, at der refunderes udbytteskat til ikkeberettigede? Det hænger grundlæggende sammen med, at ejerforholdene til børsnoterede danske selskaber er sløret.

Christen Sørensen, tidligere overvismand.

Og nu til den enkle, effektive og sikre måde til at opnå, at udbytteskat kun refunderes med rette. Dette kræver en simpel lovændring med følgende indhold:

  • Udbytteskat kan kun refunderes, hvis Skat af den pågældende nominee oplyses om identiteten for den, der er den egentlige ejer af aktierne, og hvornår disse aktier er erhvervet,
  • Skat pålægges – mod sanktioner – at ejeroplysningerne er fortrolige (kan kun bruges til sikring af korrekt sagsbehandling af udbytterefusioner), således at formålet med nominee-ordningen opretholdes,
  • Tilbageholdt udbytteskat, der ønskes refunderet af aktionærer, der er registreret via en nominee, kan kun refunderes, hvis den pågældende nominee garanterer, at de er ansvarlige for, at de afgivne ejeroplysninger og de hertil hørende erhvervelsesdatoer er korrekte, 
  • Skat kan oplyse andre landes skattemyndigheder om ejerforholdene til aktier i danske selskaber for disse landes skatteydere, såfremt disse oplysninger kun kan bruges til skatteligning.

Med ejeroplysninger som en forudsætning for refusion af udbytteskat og med muligheden for at sammenholde disse oplysninger med data fra Værdipapircentralen, vil det være let at sikre, at kun aktionærer, der er berettigede til refusion af udbytteskat, kan få denne refunderet.

BRANCHENYT
Læs også