Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Send flere penge-retorikken lever i bedste velgående

Ønskerne er mange – men pengene er ikke uendelige. Hvis man derfor vil have flere penge til sundhedsvæsnet, så skylder man samtidig at fortælle, hvor pengene skal komme fra.


Enhver borger har ret til en værdig og ordentlig behandling i sundhedsvæsenet. Det tror jeg ikke, at en eneste af de 179 folkevalgte folketingsmedlemmer er uenige i. Men mange partier er alt for enstrenget i deres løsningsforslag til, hvordan vi kan få løftet sundhedsområdet. »Send flere penge-retorikken« lever i bedste velgående. Og det er ærgerligt, for en forbedring af sundhedsvæsenet er meget mere komplekst end bare et pengespørgsmål.

Partierne i opposition er jævnligt ude og lufte ufinansierede forslag. Man får næsten den tanke, at partierne bevidst vælger at ignorere, at der med de to seneste finanslove for 2016 og 2017 allerede er investeret massivt i løftet af sundhedsområdet. Det gælder bl.a. den seneste kræftpakke, hvor der blev prioriteret 2,2 milliarder til kræftområdet.

Og hvis man ser over de sidste 15 år, så er sundhedsområdet ét af de områder – hvis ikke det område - der ressourcemæssigt er blevet prioriteret højest. Men nok så vigtigt, så er rammerne også blevet gjort bedre. F.eks. betyder det noget, at borgerne har fået frit valg mellem sygehusene inkl. de private, så man kan vælge det bedste tilbud i stedet for som tidligere at stå på en alen lang venteliste.

Det betyder noget, at sygehusene belønnes, når aktiviteten stiger. Det betyder noget, at de fysiske rammer i disse år bliver gjort bedre, når de nye supersygehuse skyder i vejret, mens andre sygehuse får vigtige til- og ombygninger. Det er med til at kunne mindske ineffektive arbejdsgange og i stedet bringe personalets faglighed mere i spil. Til glæde for patienterne. Til glæde for de ansatte. Og til glæde for økonomien.    

Men betyder det, at vi er i mål? Nej, naturligvis ikke. Min holdning er, at sundhedsvæsenet skal gentænkes med borgeren i centrum. Der skal således langt mere fokus på den aktivitet, der skaber værdi for patienten, og ikke kun på omfanget af aktiviteten. Hellere én dag under samme tag – som mottoet er på fx Holbæk sygehus – i stedet for at have patienten ind og ud af døren måske 4-5 gange til diverse forundersøgelser, inden den endelige behandling udføres.

Hvis man derfor vil have flere penge til sundhedsvæsnet, så skylder man samtidig at fortælle, hvor pengene skal komme fra.

Jacob Jensen (V), finansordfører.

For mig er den eneste løsning ikke kun at tildele flere penge til sygehusvæsnet. Penge løser nemlig ikke udfordringerne alene. I stedet skal vi skabe rammerne for, at der kan ske det nødvendige paradigmeskifte i sundhedssektoren. Vi skal sørge for, at regionerne fortsat lærer af hinanden. Hvordan spiller den kommunale indsats sammen med den regionale. Har den praktiserende læge de muligheder, som der skal til, for eventuelt at kunne vende lidt flere patienter i døren i stedet for at sende dem på sygehuset? Kan private levere noget af løsningen? Bringes fagligheden nok i spil hos personalet? Er ledelserne stærke nok til at kommunikere de politiske prioriteringer, så alle trækker på samme hammel?

Ønskerne er mange – men pengene er ikke uendelige. Og vi kan trods alt kun bruge pengene én gang. Hvis man derfor vil have flere penge til sundhedsvæsnet, så skylder man samtidig at fortælle, hvor pengene skal komme fra.

Politik er det muliges kunst. Det er nemt nok at stå på sidelinjen og pege på alle problemerne. Vi har allerede et godt sundhedsvæsen, men der naturligvis altid plads til forbedringer. Derfor ryster Venstre heller ikke på hånden, hvis og når der skal deles penge ud til formål, der kan understøtte den offentlige kernevelfærd. Men automatreaktionen »send flere penge« duer ikke. Tingene skal hænge sammen, og fokus skal være på det vigtigste, nemlig at skabe bedst mulige resultater for borgerne – både for patienterne og for skatteborgerne, der betaler regningen.

BRANCHENYT
Læs også