Serier

Anklage: Grundlaget for Nykredits børsnotering er væk

Beslutningen om børsnotering og kundekroner er truffet på et uoplyst og direkte usandt grundlagt, mener medlem af repræsentantskabet.

Nykredits bidragsballade
Foto: Jens Dige.

18. maj kunne man på Finans læse, at ”Nykredit-ejer afviser at undersøge, hvad kunderne skal betale for børsnoteringen”, dette er ikke helt korrekt.

Det er bestyrelsen, der afviser dette. Bestyrelsen som burde varetage kundernes interesser, idet de er valgt blandt repræsentantskabet, som skal varetage kundernes og virksomhedens interesser. Bestyrelsen afviser for øvrigt under henvisning, til at man mener, det ikke har repræsentantskabets interesse, men har man spurgt repræsentantskabet? Nej, det har man ikke.

En underlig magtfuldkommenhed, man behøver hverken at spørge repræsentantskab eller kunderne, som repræsentantskabet er valgt blandt, for at konstatere at ingen kunder vil vide, hvad det koster dem personligt i øgede boligudgifter, når NyKredit sendes på børsen.

Må jeg her allerede gøre opmærksom på, jeg som et af p.t. 97 medlemmer af repræsentantskabet ønsker en sådan undersøgelse og redegørelse, og jeg kender 10 andre som har et lignende ønske, og måske kommer der flere til, efterhånden som det går op for repræsentantskabsmedlemmerne, at beslutningen om børsnotering og kundekroner er truffet på et uoplyst og direkte usandt grundlagt.

Usandt grundlag fordi: Hvad er der blevet af Basel IV, hvad er der blevet af statens skærpede krav, hvad er der blevet af den manglende kernekapital – pist væk, efter at de er afsløret som usande og udokumenterede.

Uoplyst, fordi bestyrelsen erkender, at man ikke kan sige noget konkret om, hvad kunderne vil få i kundekroner, eller hvordan modellen skal udmøntes i virkeligheden.

Barcleys fremlagde i januar en prognose, efter hvilken en børsnotering af NyKredit ville medføre en øget indtjening i hele det danske realkreditmarked, pga. en ny prissætning, forventeligt skal de danske boligejere - også de som ikke er NyKredit kunder - årligt samlet af med knap 8 milliarder mere i bidragssatser, såfremt NyKredit ophører med at være prisbremse, hvorfor skal kunderne, som er ejerne og dem der skal betale, ikke spørges om de har lyst til det?

Lars Krull er bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, kalder kundekroner en gimmick, der skal gøre børsnoteringen spiselig for ejerne (kunderne), fordi børsnoteringen ikke står til at ændre, når den er gennemført, hvorimod en kundekrone-ordning altid kan genovervejes.

Kundekroner er sådan et ”udsalgs trick”. Først slipper vi priserne fri og sætter dem op med nogle hundrede procent, hvorefter vi ser hvor meget vi gerne vil beholde, og resten sender vi så en andel af, til ejerne (kunderne). Det er et af de der sommerudsalg hvor prisen først hæves med 100% for at butikken kan give 25% rabat, undskyld, så vil jeg gerne købe til den almindelige pris uden udsalg og rabat.

Det er klart bestyrelsen ikke ønsker dette belyst, og det er endnu mere klart, at man ikke ønsker at spørge ejerne (kunderne), om det har lyst til dette.

Spørgsmålet er så bare, hvis interesser varetager bestyrelsen.

Bo G. Christensen er medlem af repræsentantskabet i Forenet Kredit (Foreningen bag Nykredit og Totalkredit).

BRANCHENYT
Læs også