Debat

Hvem er omkostningsekspert i din virksomhed?

Det kræver en person med 360-graders overblik at overskue alle dit firmas egentlige udgifter. Har du husket at ansætte sådan en person?

Lars Wandahl Sørensen er Vice President i Solar.

Høje lønninger og øget konkurrence fra udlandet betyder, at omkostningsbevidsthed er vigtigere end nogensinde før. Og danske produktionsvirksomheder har gjort klogt i at adoptere TCO-tankegangen i indkøbsprocessen. TCO – Total Cost of Ownership – repræsenterer de samlede ejeromkostninger gennem en given vares livscyklus lige fra indkøb over drift og vedligehold til bortskaffelse. Lidt forsimplet er det en måde at sikre en bedre totaløkonomi ved at udregne det optimale forhold mellem pris og kvalitet.

Mange danske produktionsvirksomheder er i fuld gang med at tage TCO-tilgangen til sig og har indset, at der er mange penge at spare på den konto. Rigtig mange penge. Men på ét punkt oplever vi, at danske virksomheder har potentiale for at optimere TCO-aspektet yderligere og således få endnu mere for deres penge. Når vi i Solar rådgiver om TCO, oplever vi ofte, at ansvaret for de forskellige dele af processen er delt ud over forskellige medarbejdere. Nogen fokuserer på kapitalbinding, andre på service, mens andre igen er specialister på indkøbsprisen, lageromkostninger, faktureringsomkostninger osv.

Det er der intet galt i – tværtimod er en ”gør det, du er bedst til”-strategi fornuftig. Men det kræver samtidig en leder med et overblik, over hele TCO-processen, og dette må ikke negligeres. Hvis én medarbejder, fx CFO’en eller regnskabschefen, har det overordnede, holistiske ansvar for, at alle TCO-komponenterne spiller sammen, vil det medføre synergier, der kan være svære at få øje på i de enkelte afdelinger. Og her kan der potentielt være store beløb at spare.

Ansvaret kunne også ligge hos indkøbschefer eller catagory managers. Der er naturligvis undtagelser, men i Solar har vi flere gange oplevet indkøbsansvarlige, der ikke anskuer en investering 360 grader rundt, fordi det oftest kræver en særlig specialviden at svare på spørgsmål om driftsomkostninger, lagerkapacitet, bortskaffelsesomkostninger osv.

En maskine kan være så dyr i drift, at energiforbruget repræsenterer op mod 95 pct. af de samlede ejerudgifter.

Lars Wandahl Sørensen, Vice President, Industry & Offshore, Solar

De er typisk dygtige til at optimere enkelte dele af processen relateret til anskaffelse af varer, men kan have vanskeligt ved at analysere det optimale forhold mellem eksempelvis indkøbspris, interne håndteringsomkostninger som fx i varemodtagelsen, bogholderiet eller lignende. Derfor er der brug for et TCO-overblik højere oppe i hierarkiet.

En maskine kan være så dyr i drift, at energiforbruget repræsenterer op mod 95 pct. af de samlede ejerudgifter. Mens en anden kan være så kompliceret at implementere, at omkostninger til installation og oplæring gør fokus på pris og energiforbrug mindre vigtig. I disse tilfælde er der brug for en leder med overblik over, hvordan elementerne forholder sig til hinanden, og hvilke der er vigtigst af fokusere på i et TCO-perspektiv.

Ifølge en ny undersøgelse fra analysebureauet Gartner ved langt de fleste indkøbere godt, at de kan få mere ud af at fokusere på effektivitet og forbedret konkurrenceevne frem for på den rå pris alene. Mange virksomheder gør endda klogt i at måle effekten af deres værdikæde, men ifølge Gartner mangler de ofte værktøjer til at udpege de vigtigste parametre, hvilket kræver ledelsesmæssigt overblik.

Derfor er det første, vi spørger om, når vi træder ind ad døren hos en ny kunde altid: ”Hvem er omkostningsekspert i din virksomhed?”

Af Lars Wandahl Sørensen, Vice President, Industry & Offshore, Solar

BRANCHENYT
Læs også