Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Tidligere overvismand: Skats opsplitning ligner en frihåndtegnet decentral organisationsskitse

Forhenværende overvismand Christen Sørensen sætter spørgsmålstegn ved, om opsplitningen af Skat løser det egentlige problem: Inkompetent it-udvikling.

Tidligere overvismand Christen Sørensen. Foto: Peter Hove Olesen. Foto: Peter Hove Olesen.

Det sku’ være så godt. Ja, sådan lød det, da Skat blev centraliseret i 2005. Og så endte det alligevel meget skidt.

Da Skatteministeren 14. juni præsenterede "Fra én til syv styrelser", var det en decentralisering af Skat, der nu blev set som vejen til bl.a. effektivisering. Men om denne decentralisering ender godt eller skidt, vil vi først erfare efter flere år.

Nu kan vi kun konstatere, at uanset hvilken vej der følges, så argumenteres der for, at det bliver bedre. Men kan vi tro på det?

"Fra én til syv styrelser" bygger nemlig ikke på en analyse af, hvad der var årsagen til Skats fejludvikling, og fremstår derfor først og fremmest som en frihåndtegnet decentral organisationsskitse - med tilhørende udflytning som måske det egentlige hovedformål.

De syv nye styrelser: Gældsstyrelsen placeres i Middelfart med ca. 1.500 medarbejdere, Vurderingsstyrelsen placeres i Roskilde med godt 600 medarbejdere, Motorstyrelsen placeres i Aalborg med godt 250 medarbejdere, Toldstyrelsen placeres i Aarhus med godt 600 medarbejdere og Administrations- og Servicestyrelsen placeres i Herning med godt 300 medarbejdere. Skattestyrelsen med godt 3.300 medarbejder og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen med omkring 1000 medarbejdere forbliver i København.

Udviklings- og forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen skal varetage tværgående opgaver – være "forsyningsstyrelser" - for de fem øvrige styrelser. Administrations- og Servicestyrelsen skal således forestå HR-funktioner (rekruttering af medarbejdere m.v.), regnskab og indkøb, mens Udviklings- og Forenklingsstyrelsen skal forestå drift, vedligehold og udvikling af it-systemer.

Som det fremgår heraf, er det mere end tvivlsomt, om der bliver tale om syv uafhængige styrelser, som også skulle muliggøre en klarere ansvarsplacering ifølge ministeren. Hvis gældsinddrivelse også bliver et hovedproblem i det nye setup, kan skatteministeren selvfølgelig forsøge at placere ansvaret herfor i Gældsstyrelsen. Men hvis årsagen også kan henføres til f.eks. ikke operationelle it-systemer, er det i hvert fald ikke retmæssigt alene at placere ansvaret her.

Og hvorfor skulle de it-systemer, som vel skal styres af stort set de samme, nu blot i egen styrelse, blive meget bedre? Det får vi ikke svar på i "Fra én til syv styrelser".

Men vi får dog en væsentlig oplysning, der illustrerer dybden af Skats problemer på it-området. Jeg citerer: "Skat er i dag udfordret af, at en stor del af de it-systemer, som ligger til grund for opkrævningen af skatter og afgifter, er forældede. De fleste af de centrale it-systemer i skatteforvaltningen er udviklet tilbage i 1970’erne og 1980’erne og har siden dengang udviklet sig via knopskydning til mere end 200 systemer. Det betyder, at de ikke matcher de krav, en moderne skatteadministration stiller til eksempelvis behandling af komplekse og omfattende data, lovgivning, brugervenlighed eller understøttelse af en effektiv kontrol.

Samtidig er systemerne driftet af eksterne leverandører i en form, der giver Skat styringsmæssige udfordringer, ligesom systemerne er tæt indbyrdes forbundne, hvorfor fejl i et system har betydning for de andre systemer. De forældede it-systemer betyder samtidig, at de data, der ligger til grund for skattebetalingen, i mange tilfælde er dårligt dokumenterede.

Oveni kommer, at Skat har haft svært ved at styre de store it-udviklingsprojekter, der har været drevet af eksterne leverandører. Det viser udviklingen af f.eks. inddrivelsessystemet EFI og andre systemer."

Her står ret så tydeligt, at Skats it-systemer er at sammenligne med Storm P-systemer, og at Skat ydermere har mistet kontrollen hermed. Og det har været en realitet i mange år, som der endnu ikke er rettet op på.

På denne baggrund er den helt centrale opgave at få en helt anderledes kompetent og ikke-kortsynet it-styring. Men herom er "Fra én til syv styrelser" tavs. Derfor er det også naturligt at sætte spørgsmålstegn ved, om centraliseringen var et afgørende problem. Var det ikke først og fremmest inkompetent it-udvikling? Og hvis det var tilfældet, er "Fra én til syv styrelser" så ikke blot et "blår i øjnene"-tiltag?

"Fra én til syv styrelser" forekommer overordnet styret af udflytningsønsker. Det er nemlig uklart, om der effektiviseres, om ansvarsplacering lettes og om der – helt afgørende - er udsigt til bedre it-systemer.

Af Christen Sørensen, fhv. overvismand og folketingskandidat S, Århus Nord

BRANCHENYT
Læs også