Debat
0

Familie og virksomhed – hvordan klarer I uenigheder?

Særligt to forhold bidrager til, at konflikter bliver løst på en udviklende måde i familiedrevne virksomheder, skriver erhvervspsykolog.

Når man driver virksomhed sammen i familien, kan man ikke undgå, at forholdet af og til bliver sat på prøve. Konflikter opstår. Det er min erfaring som erhvervspsykolog med speciale i konfliktløsning, at særligt to forhold kan bidrage til, at konflikter bliver løst på en udviklende måde i familiedrevne virksomheder.

For det første er det vigtigt at være bevidst om, hvorvidt beslutninger træffes i det formelle eller det uformelle rum. Det formelle rum er de planlagte møder, der er rammesat. De har et bestemt formål, og der er aftaler om, hvordan de skal foregå. Der er rammer, ledelse og referater. Det uformelle rum er snak på gangene, over frokosten, til familiefesten og lignende.

I en familiedrevet virksomhed kan grænserne mellem det formelle og det uformelle rum ofte være meget flydende. Mange beslutninger bliver taget i det uformelle rum, og det gør det vanskeligt for medarbejderne at orientere sig i beslutningsprocessen og gøre deres mening gældende. Men det øger også risikoen for, at konflikter og uenigheder mellem ejerne vokser sig store.

Det ”mindset” man møder hinanden med ved formelle møder er anderledes end det, man bruger når man snakker uformelt. Det formelle mindset hjælper til, at I bliver mindre emotionelle og mere rationelle i jeres kommunikation. Og det hjælper til en mere løsningsorienteret konfliktløsning.

For det andet er det vigtigt at have nogle klare procedurer for, hvordan man håndterer konflikter og uenigheder. En procedure er en fastlagt måde at gøre noget på, som er velbeskrevet, klar og tydelig. En køreplan for, hvordan man gør, hvis der opstår uenighed.

En procedure kan for eksempel være en aftale om, at man afholder en konfliktdialog, hvis blot én af ejerne ønsker det, og at alle ejere skal deltage. Den indeholder også planer for, hvor hurtigt man skal handle, og hvad man gør, hvis parterne ikke kan løse konflikten selv. Det er ofte en god ide at have en aftale om, at man så inddrager en tredje part – for eksempel en bestyrelse, eller en ekstern konsulent.

En god procedure giver ro og overblik, og den giver parterne vished for, at alle bliver hørt. Derfor hjælper den til at nedtrappe konflikten.

Når ejerskabet bliver udfordret af konflikt, bør den første overvejelse være, i hvilket rum I vil arbejde med konflikten. Hvis I har styr på jeres formelle mødestruktur, er det lettere at beslutte og begrunde, hvor konflikten skal løses. Det minimerer risikoen for, at den vokser i det uformelle rum.

Næste overvejelse er, hvilke procedurer I skal følge. Hvis I har fastlagte procedurer, kan I gå direkte i gang med at løse problemet. På den måde slipper I for at skulle drøfte, hvordan I løser konflikter på et tidspunkt, hvor konflikten allerede er opstået.

På den måde hjælper både rummet og proceduren til at konflikter løses på en konstruktiv måde. Det er ingen garanti for succes, men det øger chancerne for, at I kommer igennem konflikten med samarbejdet og relationerne i god behold. Desværre er det min erfaring, at mange små og mellemstore familiedrevne virksomheder forsømmer sig mod begge principper.

Af Søren Braskov, erhvervspsykolog og partner i HumanAct

BRANCHENYT
Læs også