Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Sæt en 'samfundsrepræsentant' i alle større selskaber

Magten samles på færre og færre hænder. Lad os derfor lave en forsøgsordning, hvor alle større private og offentlige selskaber tvinges til at tage en samfundsrepræsentant i bestyrelsen.

Det er åbenlyst, at de beslutninger, der træffes i landets bestyrelseslokaler påvirker det øvrige samfund.

Mindre åbenlyst er det nok, at mange af disse bestyrelser også modtager støtte fra staten. Der findes eksempelvis over 3.500 institutioner og virksomheder i Danmark, hvis drift og økonomi er baseret på overvejende offentligt tilskud, mens det vurderes, at mellem 20.000 og 30.000 mennesker tager del i det offentlige bestyrelsesarbejde.

Er det et problem? Ja, det kan det være. Derfor vil vi i Alternativet arbejde for, at beslutningskompetencerne i bestyrelseslokalerne bredes ud på flere hænder. Bestyrelserne skal gøres mere repræsentative i forhold til det øvrige samfund, end det er tilfældet i dag, hvor der er uforholdsmæssigt mange gengangere på bestyrelsesgangene.

Det er vigtigt, at vi tør diskutere magten i både private og offentlige bestyrelser. Vi må ikke glemme hvilken magt, der ligger i bestyrelserne. Og bag enhver succesfuld privat virksomhed står der et stærkt samfund, som er grundlaget for, at virksomheden kan skabe profit og sikre arbejdskraft. For at sikre at de beslutninger, der træffes i bestyrelserne, også indtænker almene og langsigtede samfundsinteresser, har vi derfor ladet os inspireret af forskerne Ellersgaard, Grau Larsen og Mulvads seneste udgivelse om magteliten: Alternativet ønsker en prøveordning med en ’samfundsrepræsentant’ i alle offentlige og private virksomheder med over 1.000 ansatte. Repræsentanten skal have tale- og stemmeret på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer.

Vi ønsker en prøveordning med en ’samfundsrepræsentant’ i alle offentlige og private virksomheder med over 1.000 ansatte. Repræsentanten skal have tale- og stemmeret på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer.

René Gade, gruppeformand i Alternativet og ordfører for skat og god fordeling

Udvælgelsen af samfundsrepræsentanter skal ske ved, at man gennem borgerligt ombud udvælger en række engagerede repræsentanter for en periode, der matcher virksomhedernes bestyrelsesperioder. Kandidaterne, som har tavshedspligt, skal gennemgå træning og uddannelse i bestyrelsesarbejde, men ellers fastholde deres rolle som udefrakommende samfundsrepræsentant, der bringer nye spørgsmål og perspektiver til bordet.

I Danmark har vi tidligere ændret lovgivningen for at gøre bestyrelsesarbejdet mere demokratisk. Det gjorde vi dengang, vi indførte medarbejderrepræsentanter og besluttede, at man ikke kan være både bestyrelsesformand og direktionschef på samme tid. Med en samfundsrepræsentant sikrer vi en frugtbar dialog mellem potentielt modsatrettede synspunkter. Alle samfundsrelevante betragtninger bringes til bordet. Forhåbentlig vil det løse op for spændinger i vores samfund. Forslaget er på ingen måde et opgør med den private ejendomsret, men et demokratisk dialoginitiativ. Og nej, jeg er heller ikke socialist – men derimod særdeles liberal.

Jeg har valgt ikke at genopstille for Alternativet ved næste valg, fordi jeg som politiker har godt af at få frisk luft. Det betyder, at jeg om et par år er tilbage i erhvervslivet og måske involveret i en bestyrelse – og til den tid vil jeg også prikke til denne debat og argumentere for en velovervejet demokratisering.

BRANCHENYT
Læs også