Erhverv

Danskerne får en skrabet aktiesparekonto med 17 pct. skat

Regeringen er klar med en såkaldt aktiesparekonto, men det bliver som ventet en skrabet udgave.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen er søndag klar med ny lovgivning for dansk erhvervsliv. Illustration: Anders Thykier

Danskerne får fra den 1. januar 2019 en såkaldt aktiesparekonto, der skal gøre det mere attraktivt at investere i aktier. Men som ventet bliver det en langt mere skrabet udgave, end regeringen havde håbet på, og samtidig er skatten skruet helt anderledes sammen, end hvad der tidligere har været fremme.

Aktiesparekontoen starter med et loft på 50.000 kr., hvilket så kan optrappes med samme beløb frem mod 2022, hvor den i givet fald vil være fuldt indfaset, og loftet vil være på 200.000.

De årlige stigninger skal dog godkendes af forligskredsen, og derfor er det altså ikke givet, at loftet faktisk hæves.

Samtidig er skatten umiddelbart højere, end hvad der tidligere har været fremme.

Den bliver ikke på 1,25 pct. årligt af beholdningen på aktiesparekontoen - uagtet om man har tjene penge eller ej - men 17 pct. af afkastet. Til gengæld kan eventuelle tab så også fratrækkes fremtidige gevinster.

Det fremgår af en meddelelse fra Erhvervsministeriet.

»Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indestående på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast,« står der i aftaleteksten mellem forligspartierne.

»Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. Aftaleparterne beslutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen«.

Dermed synes aktiesparekontoen at minde meget om beskatningen på danskernes pensionsmidler - her er skatten på aktiegevinster dog på 15,3 pct.

Regeringen og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) havde satset på et loft på 500.000 kr., men det har altså været uspiseligt for Dansk Folkeparti (DF), der har sagt ja til aktiesparekontoen som led i en større erhvervspakke, som VLAK-regeringen sammen med DF og De Radikale har forhandlet på plads.

Cepos' cheføkonom Mads Lundby Hansen er »skeptisk« over for den ny aktiesparekonto, som han kalder en lappeløsning.

»Der er ikke brug for flere “ordninger”, men lavere aktieskat,« skriver han i en kommentar.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, er derimod positiv.

»Glædeligt for aktiekultur og vækst m aktiekonto - Udsigt til loft på 200.000 kr er fornuftigt kompromis,« skriver adm. direktør Ulrik Nødgaard på Twitter.

Han kalder beskatningen »entydigt en attraktiv beskatning.«

BRANCHENYT
Læs også