Erhverv

Strid om nyt dansk fodboldcenter til 200 mio. kr. – idémand sat på sidelinjen mod sin vilje

Keld Bordinggaard er anerkendt som ophavsmand – nu føler han sig smidt ud af projektet.

Foto: Carsten Andreasen

National Football Center Denmark (NFCD). Pris: 200 mio. kr. Placering: Odense. Mission: at revolutionere dansk fodbold. Sådan kan planen om at samle bredden, U-landsholdene, kvindelandsholdet og førende fodboldforskning klos op ad Syddansk Universitet bedst beskrives. Ifølge dokumenter, som DR Fyn og Jyllands-Posten er i besiddelse af, vil Dansk Boldspil-Union (DBU), Divisionsforeningen, Syddansk Universitet (SDU) og Odense Kommune gøre projektet til virkelighed via fondsbaseret finansiering – på et område, der fylder cirka 20 fodboldbaner.

Men dokumenterne viser også, at en strid er brudt ud mellem de fire partnere og Keld Bordinggaard, der er gået fra at blive anerkendt som NFCD’s ophavsmand til at være fjernet fra projektet.

»Det kan ikke bestrides, at jeg er ophavsmand og initiativtager til projektet. At jeg er omdrejningspunkt i udviklingen af det. Det kan heller ikke bestrides, at de øvrige parter synes godt om projektet, for de har allerede taget det til sig, og det kan heller ikke bestrides, at jeg skal honoreres for mere end konsulentarbejde. Det skriver SDU selv i interne mails. Det, vi er uenige om, er, hvordan dette skal afsluttes til alles tilfredshed,« siger Keld Bordinggaard.

Denne sag fiser ikke bare ud.

Keld Bordinggaard, tidl. U21-landstræner og assistent på fodboldlandsholdet

National Football Center Denmark bliver nu fremført som SDU, DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommunes projekt. Det sker blandt andet i et såkaldt prospekt på 29 sider, hvor NFCD præsenteres.

Her er lange passager taget direkte fra en anden beskrivelse, som Keld Bordinggaard og SDU færdiggjorde i 2016, hvor Bordinggaards firma også er krediteret. Derudover er navnet NFCD, som Bordinggaard opfandt i 2013, det samme i det nye materiale.

DR Fyn og Jyllands-Posten kan også dokumentere, at SDU det seneste år har forsøgt at fjerne Bordinggaard fra projektet mod, at han modtager en kompensation. Et træk, der ikke har skabt protest fra DBU, Divisionsforeningen eller Odense Kommune. Ifølge eksperter, som DR Fyn og Jyllands-Posten har talt med, kan Keld Bordinggaard ikke påberåbe sig et brud på noget juridisk, da man ikke kan tage patent på en idé om et nationalt fodboldcenter.

Ikke uden Bordinggaard

Sagen tager sit udgangspunkt i 2013, hvor Keld Bordinggaard som den første indvier Jørgen Povlsen, der er leder af Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, i sin idé. Det sker med en tre sider lang beskrivelse af projektet.

Udover at navngive NFCD forklarer Bordinggaard, hvordan centeret vil revolutionere dansk fodbold og fodboldforskningen på elite- og breddeniveau ved at samle al viden på et sted.

Jørgen Povlsen tager godt imod idéen og bærer den i marts 2014 videre i SDU-systemet, da han præsenterer NFCD på et SDU-strategimøde mellem Odenses stadsdirektør, Jørgen Clausen, og universitetsdirektør Bjarne Graabech Sørensen.

Jørgen Povlsen lægger ikke skjul på Keld Bordinggaards afgørende rolle i projektet.

»Jeg vil selvfølgelig loyalt fremlægge, at du er ophavsmanden til projektet, og at du er en helt og aldeles nødvendig medspiller på alle fremtidige møder,« skriver Jørgen Povlsen i en mail 1. marts 2014.

Povlsen understreger dagen efter, at centeret ingen muligheder har for at blive realiseret uden Keld Bordinggaard.

De interne dokumenter afslører, at Bordinggaard er tiltænkt en stilling som fodboldteknisk direktør. Derudover viser et prospekt sendt til DBU også, at han skal være partner i projektet.

Fra 2014 til sommeren 2016 går samarbejdet slag i slag for Bordinggaard og SDU i forsøget på at realisere fodboldcenteret. DBU-formand Jesper Møller giver med en skriftlig støtteerklæring sin opbakning, og Odense Kommune involverer sig i projektet ved at lave en forretningsplan for fodboldcenteret. Sidenhen bliver Divisionsforeningen også præsenteret for planerne.

Men i august 2016 opstår problemerne.

Fodboldcenter
National Football Center Denmark (NFCD)
  • Idéen fik Keld Bordinggaard i 2013, men han er nu ude af projektet mod sin vilje.
  • Der er nu tale om et samarbejde mellem SDU, DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune.
  • Planen er at samle bredden, U-landsholdene, kvindelandsholdet og fodboldforskning klos op ad SDU.
  • Amatørklubben B1913 er tiltænkt rollen som modelklub. Det giver studerende på SDU muligheden for at forske i data fra spillere og bruge det i forskningsprojekter.
  • U-landsholdene skal spille hjemmekampe på et stadion med plads til 4.000 tilskuere, mens kvindelandsholdet skal bruge anlæggets træningsbaner
  • Projektet er værdisat til 200 mio. kr. og skal finansieres via fondsansøgninger

En række mails dokumenter, at Keld Bordinggaard og SDU er uenige om, hvem der skabte idéen om fodboldcenteret.

Den 10. august 2016 er Keld Bordinggaard og lederen af Institut for Idræt og Biomekanik, Jørgen Povlsen, til møde hos SDU’s rektor, Henrik Dam.

Her diskuterer de blandt andet Bordinggaards rettigheder, rolle i projektet samt honorar.

Mødet fremstår i dag som øjeblikket, da konflikten mellem SDU og Bordinggaard begyndte for alvor.

Bordinggaard føler sig efter mødet nødsaget i en mail til SDU-rektor, Henrik Dam, at klargøre, at han kom med idéen samt skabte det helt afgørende samarbejde med både DBU og Divisionsforeningen efter tre års arbejde.

Han beder til sidst Syddansk Universitet om en formel samarbejdsaftale. Det falder dog aldrig på plads, fordi Keld Bordinggaard ikke vil overlade sin immaterielle rettigheder, altså selve tankerne og grundlaget for idéen, til SDU

Der kommer ingen afklaring på parternes uenighed i 2016 trods megen mailkorrespondance og flere møder.

Hvad Bordinggaard på daværende tidspunkt ikke vidste var, at SDU efter mødet i august sagde ét overfor ham og noget helt andet internt. Det sidste skete eksempelvis, da en af SDU’s folk på fodboldprojektet skrev følgende til universitetets juridiske kontor:

»Keld kørte smøren omkring ham som idémand og værdien af det. Han er bl.a. begyndt at bruge vendingen ”finder’s fee”. Rektor fik den vist lukket ned med, at Keld selvfølgelig skulle have løn for sit arbejde, hvilket...står i kontrast til Kelds udspil.«

Sættes udenfor

Uenigheden kører fortsat i baggrunden, da DBU’s formand, Jesper Møller, både anerkender Bordinggaards rolle og tager projektet endnu tættere til kroppen i sit nyhedsbrev for november i 2016.

»Det seneste bestyrelsesmøde i DBU blev afholdt på SDU i Odense, hvor vi blev præsenteret for de ambitiøse planer om at etablere National Football Center Denmark. Arbejdet sker i et tæt samarbejde mellem tidligere U21-landstræner Keld Bordinggaard og Institut for Idræt og Biomekanik på SDU,« skriver DBU-formanden.

Jesper Møller uddyber dette på sin tale under DBU’s repræsentantskabsmøde i Korsør i marts 2017.

Trods striden er Bordinggaard og SDU nået så langt, at de har lavet et prospekt af National Football Center Denmark

Det skal fungere som præsentationsmateriale for de fonde, som parterne håber vil være med til at finansiere etableringen af NFCD.

Bag på materialet er Keld Bordinggaards firma Bordinggaardfootball vist med logo, ligesom den tidligere U-landstræner er krediteret for at have præsenteret idéen for SDU i 2013.

Men på de indre linjer ændrer projektet form i december 2016.

Her skriver institutleder for idræt og biomekanik ved SDU, Jørgen Povlsen, den 14. december en mail til Keld Bordinggaard.

Her fortæller han, at PwC og arkitekterne Urban Strategy træder ud af den oprindelige, administrative styregruppe bag projektet efter endt arbejde og bliver erstattet af Odense Kommune, DBU og Divisionsforeningen, som dermed engagerer sig fuldt ud i projektet.

Povlsen skriver i sin mail ikke noget om, at Keld Bordinggaard er på vej ud, selvom det er tilfældet.

En intern mail fra SDU viser, at der er et stigende pres for at få afklaret Keld Bordinggaards rolle i centret.

»Vi skal optimalt set have afklaret hans (Keld Bordinggaards, red.) rolle, før vi kan indkalde den nye styregruppe,« skriver en ansat på Institut for Idræt og Biomekanik.

Den nye styregruppe med SDU, DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune etableres endeligt i februar.

Presser på for aftale

Derefter inviterer SDU, Odense Kommune, DBU og Divisionsforeningen til en stor workshop i Fredericia den 20. marts under overskriften ”Visioner om et nationalt fodboldcenter.”

Keld Bordinggaard er ikke en af de minimum 41 inviterede.

Men selvom Bordinggaard er ude af centret, lever det fælles materiale, som han og SDU lavede i december 2016 fortsat i foråret 2017.

Efter at materialet bliver sendt rundt i Odense Kommune, inviteres blandt andre Odense borgmester Peter Rahbæk Juel (S), rådmand for By- og kulturforvaltningen Jane Jegind (V), DBU-formand Jesper Møller og Divisionsforeningens formand Thomas Christensen til møde om fodboldcenteret den 16. maj hos SDU.

Vedhæftet til mødeindkaldelsen er det 29 sider lange prospekt over NFCD, der hverken krediterer eller nævner Keld Bordinggaard, selvom flere af siderne er enslydende med Bordinggaard og SDU’s prospekt fra december 2016.

De største forskelle ligger i centerets anlægsøkonomi, der i det nye materiale er steget fra 187 mio. kr. til 203 mio. kr, og i organiseringen bag centeret.

Sideløbende kører spillet om at få forhandlet Keld Bordinggaard officielt ud af projektet, og han tilbydes 100.000 kr. af SDU for sin rolle. Det for alt arbejde over fire år og uden en garanti for ansættelse i projektet fremover.

I marts beslutter styregruppen, at striden må løses. Parterne laver en kommunikationsplan for, hvordan man skal håndtere eventuelle pressehenvendelser. Her skal det understreges, at NFCD er et samarbejde mellem SDU, Odense Kommune, DBU og Divisionsforeningen. Spørger pressen specifikt til Keld Bordinggaard er svaret følgende ifølge kommunikationsplanen:

»SDU anerkender, at Keld Bordinggaard for mere end fire år siden kom med idéen om etablering af et talentcenter ved Syddansk Universitet. Idéen er siden videreudviklet og har materialiseret sig gennem et stort arbejde af Institut for Idræt og Biomekanik, SDU i et gradvist tættere samarbejde med DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune.«

DR Fyn og Jyllands-Postens dokumenter viser, at SDU op til et møde med Bordinggaard den 27., april i år er meget opsat på at lande en aftale med ham og igen tilbyder 100.000 kr. Mødet løser dog ikke uenigheden. En orientering fra SDU til DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune viser, hvor langt parterne er fra hinanden.

»De bragte et forslag om en procentdel af byggesum på banen. Jørn Bonnesens (Bordinggaards advokat red.) umiddelbare udspil var 5 pct. af byggesummen svarende til ca. 10 mio. kr. SDU kan ikke, som én part af flere, afvise et sådant krav på vegne af alle... men som udgangspunkt tvivler vi på, at denne idé kan realiseres.«

Keld Bordinggaard bekræfter over for DR Fyn og Jyllands-Posten, at der på mødet blev talt økonomi, og at parterne var og er langt fra hinanden, men han understreger, at det er SDU selv, der tidligere har spillet ud med det beløb, som udgør 5 pct. af byggesummen.

SDU har strukket sig langt

Det modstrider Jørgen Povlsen, ligesom han den dag i dag holder fast i, at Keld Bordinggaards afgang fra projektet er den tidligere U21-landstræners eget valg.

»Grunden til, at Keld Bordinggaard ikke er krediteret i det prospekt, som vi lavede, er, at han er udtrådt af projektet. Han var tilknyttet med et konsulenthonorar over to omgange og er blevet tilbudt en regulær konsulentkontrakt, som han ikke har villet underskrive. Dermed er han jo ophørt med at have en tilknytning til projektet. Det er hans eget valg at træde ud, da han ikke har underskrevet konsulentaftalen,« siger Jørgen Povlsen

Den udlægning har vicedirektør i DBU Kenneth Reeh og direktør i Divisionsforeningen Claus Thomsen samt Odense Kommune også efter at være blevet stillet spørgsmål om sagen af DR Fyn og Jyllands-Posten. Ingen af parterne oplever striden mellem Bordinggaard og SDU som grundlag for at sætte projektet på standby.

»Jeg ser det ikke som en hindring. Jeg ser det som et benspænd. Jeg synes, at vi har opført os ordentligt. Vi har været anstændige og indstillet på at aflønne hele vejen igennem. Keld Bordinggaard afstår selv fra at underskrive en konsulentkontrakt, og derfor har vi ikke mulighed for at holde ham i projektet. Når der så kommer en fordring om et beløb på 12 mio. kr. for en idé, som er et helt andet sted i dag, er det umuligt for os at fortsætte det samarbejde,« siger Jørgen Povlsen.

Han kan ikke genkende, at SDU har lovet honorering af Keld Bordinggaard for både indsats og idé, ligesom Povlsen ikke ser noget fordækt i, at Bordinggaard ikke er krediteret i det endelige prospekt.

»På universiteterne generelt i Danmark kommer der hver eneste dag folk ind af døren med gode ideér, som vi modtager med glæde. Men der er ingen hjemmel for, at fordi man kommer med en god idé, skal man også have aflønning. Det bliver i det her konkrete tilfældet først bragt på banen efter et par år, og det har undret os meget,« siger Jørgen Povlsen og tilføjer:

»En ting er at slynge en masse forskellige temaer ud i luften. Noget andet er at lande dem på forsvarlig vis med viden bagved. Den viden, som er blevet lagt ind i projketet, kommer fra SDU, DBU og Divisionsforeningens side gennem mange møder. Dermed har vi ændret nogle udsagn og nogle temaer, der givetvis har stået på et stykke papir på et tidspunkt, til noget substantielt. Det har vi tilført. Det er vores idé,« siger han.

Keld Bordinggaard overvejer nu sit næste træk, mens kammeradvokaten også kigger på sagen for SDU.

»Hvis jeg skal være imponeret over noget, må det være, at de fire interessenter har turdet gå den vej og fjerne mig fra projektet. Det har de givet gjort i en forventning om, at jeg ikke ville agere på det. Men denne sag fiser ikke bare ud,« understreger Keld Bordinggaard.

BRANCHENYT
Læs også