Skats milliardopgør med amerikansk madraskoncern svulmer

Amerikanske Tempur Sealy risikerer dansk skattesmæk på flere milliarder kroner, fordi Skat mener, at koncernens pengeoverførsler til Danmark i en årrække har været for lav.

Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams er frontfigur for madraskoncernen Tempur Sealy, der ligger i milliardslagsmål med Skat. Foto: Tempur Sealy

Den amerikanske madraskoncern Tempur Sealy står over for et dansk skattesmæk, der potentielt kan løbe op i flere milliarder kroner.

Tempur Sealy, der ejer den danske madrasvirksomhed Dan-Foam i Aarup på Fyn, har i årevis bokset med Skat over koncernens interne afregningspriser, og af seneste regnskab fremgår det, at påløbne renter har fået sagen til at svulme til et samlet skattekrav på 1,6 mia. kr.

Det krav gælder kun årene 2001-2008, og gør Skat krav gældende for årene fra 2009-2016 kan det samlede krav blive langt større, fremgår det af seneste regnskab for tredje kvartal.

»Hvis Skat fortsætter med at gennemføre nye skatteansættelser for de år, der endnu ikke er blevet vurderet, forventer selskabet, at den samlede skatteansættelse for disse år (2009-2016) vil overstige beløbene for ansættelsen for 2001-2008,« skriver Tempur Sealy.

Der er ingen tvivl om, at Skat gerne vil honorere den politiske opbakning ved at gennemføre meget store indkomstforhøjelser.

Henning Boye Hansen, , chefkonsulent i revisions- og konsulenthuset BDO

I produktionen af madrasser i USA bruger Tempur Sealy teknikker, som er registreret hos Dan-Foam i Danmark, og derfor skal der overføres royalty-betalinger til det danske selskab. Skat mener, at Tempurs interne betalinger fra USA til Danmark har været for lave, og at indtægterne i det danske selskab dermed burde have været meget større. 

Tempur Sealys finansdirektør, Bhaskar Rao, vil ikke kommentere sagen.

»Selskabet har ikke andre kommenterer, end hvad der blev oplyst i det seneste regnskab for tredje kvartal,« skriver han i en mail til Finans.

Heller ikke Skat vil kommentere sagen.

»Vi kan ikke udtale os om konkrete sager,« siger Hans From, underdirektør i Skats afdeling for store selskaber.

Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisions- og konsulenthuset BDO, mener, at sagen relaterer sig til et generelt større politisk fokus i Danmark på skattebetalinger i store virksomheder.

Transfer pricing
  • Transfer pricing dækker over værdien af virksomheders interne handler mellem koncerner placeret i forskellige lande. Det kan være handel med varer eller tjenester.
  • Når virksomhederne opgør værdien af deres interne handler på tværs af landegrænser, skal det ske efter et armslængde-princip. Det vil sige, at priser og vilkår skal stemme overens med, hvad der kunne være opnået mellem uafhængige parter.
  • Det skal ske for at sikre, at virksomhederne ikke benytter interne handler til at flytte indkomst fra et land til et andet uden at betale skat.
  • Ifølge kritikere kan multinationale koncerner bruge interne handler som skattesnyd, mens virksomhederne omvendt indvender, at sagerne er ekstremt komplekse, og at det ikke er en eksakt videnskab at fastsætte prisen for immaterielle aktiver korrekt.
  • Skat har i 2013 foretaget 77 forhøjelser af skattepligtige beløb i sager om transfer pricing.
  • Indkomstforhøjelserne betyder, at det skattepligtige grundlag for virksomhederne ændres, hvilket ofte resulterer i en ekstra regning fra Skat.
Kilder: Ritzau, Skat, Skatteministeriet, dr.dk.

»Der er ingen tvivl om, at Skat gerne vil honorere den politiske opbakning ved at gennemføre meget store indkomstforhøjelser. Det er imidlertid et næsten fast kendetegn, at virksomhederne er ganske uenige i afgørelserne og derfor påklager disse til Landsskatteretten og eventuelt efterfølgende til domstolene. Og af de hidtil afgjorte har Skat tabt en del,« vurderer Henning Boye Hansen over for Finans.

Sagen kører nu ved Landsskatteretten. For at få bremset rentetilskrivningen har Tempur Sealy indbetalt over 600 mio. kr. til Skat, og Skat har samtidig tilbageholdt over 300 mio. kr., som den amerikanske koncern ellers skulle have haft tilbage i moms. 

BRANCHENYT
Læs også