Erhverv

Stenrige ejere kaster ny milliardstor redningskrans til kriseramte Falck

Redningskoncernen er så hårdt presset økonomisk, at ejerne igen må låne Falck milliarder. Hovedaktionæren forventer, at det er sidste gang.

Lene Skole, adm. direktør i Lundbeckfonden, der ejer 57 pct. af Falck, forventer, at det efter den seneste redningskrans ikke bliver nødvendigt at skyde flere penge efter den krisramte redningskoncern. Foto: JP

Krisen i redningskoncernen Falck er så stor, at ejerne endnu engang må træde til med en redningsplanke i milliardklassen.

Anført af hovedaktionæren, Lundbeckfonden, får Falck nu et 2 mia. kr. stort lån til en skyhøj rente.

»Falck har en meget høj bankgæld, og det må vi gøre noget ved, så ledelsen kan få ro på bagsmækken,« siger Lene Skole, adm. direktør i Lundbeckfonden, der ejer 57 pct. af Falck.

Det er ikke første gang, at ejerne må til lommerne. Så sent som i juni 2017 fik Falck forhøjet egenkapitalen ved at konvertere lån og indskyde kontanter for samlet 1 mia. kr. Det fjernede lidt af gældsbyrden, der dog stadig ved halvårsregnskabet var på mere end 5 mia. kr.

Uden det nye lån ville Falck ikke være i stand til at leve op til sine forpligtelser over for det banksyndikat, der har lånt selskabet penge.

Falck kort fortalt
  • Falck blev etableret af Sophus Falck i 1906 under navnet Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S
  • I første omgang beskæftigede virksomheden sig kun med redning under brand, men siden blev forretningen udvidet med bl.a. ambulancer, vejhjælp og sikring.
  • I 2000 fusionerede Falck med sikringskoncernen Group 4 til Group4Falck. I 2004 fusionerede virksomheden igen denne gang med Securicor og blev til G4S. I samme forbindelse blev det gamle Falck udskilt.
  • Falck har fire forretningsben: Redning, der omfatter ambulancekørsel, brandtjeneste og sygetransport. Assistance, dækker over bl.a. alarmer og autohjælp. Healthcare, der eksempelvis omfatter sundhedsydelser. Safety Services, som tilbyder sikkerhedstræning til bl.a. olieindustrien og industrielle virksomheder.

Dertil er Falcks indtjening ifølge Falck-topchef Jakob Riis for lav, og gælden for høj set i forhold til bankaftalerne.

»Det andet er, at vi som ledelse får et råderum, så vi hurtigst muligt kan få bragt Falck tilbage med en sund økonomi, struktur og en platform inden for Falck, så vi er forberedte på fremtiden,« siger Jakob Riis.

Han har som ambition at forbedre Falcks driftsresultat med 500 mio. kr. i 2018, og her spiller det nye lån en afgørende rolle, hvis Falck skal så hurtigt skal tilbage på sporet.

»Det vil kræve, at vi effektiviserer Falck ret kraftigt. Tempoet, vi kan effektivisere med, er noget højere, når vi har et råderum, så vi også kan lave de rigtige investeringer i standardiserede it-systemer og få forbedret driften,« siger Jakob Riis.

Falck har de seneste år lidt under en række fejlslagne opkøb, og i stedet for at høste synergierne og øge indtjeningen, har opkøbene hæmmet indtjeningen og skabt en enorm gæld.

Den svære situation understreges af de lånevilkår, som ejerne har givet Falck. Renten er på hele 10 pct.

»Når man har en virksomhed med en meget høj gæld, så er det nu engang dyrt at låne penge. Vi anser det som fornuftige og rimelige markedsvilkår,« siger Lene Skole.

Er lånet på 2 mia. kr. de sidste penge, som Falck får brug for?

»Man kan aldrig give garantier, men efter min absolut bedste overbevisning er der ikke behov for mere, end der nu kommer ind,« siger Lene Skole.

Ud over Lundbeckfonden udgøres de øvrige aktionærer af Lego-familiens pengetank, Kirkbi, og Tryghedsgruppen.

BRANCHENYT
Læs også