Erhverv
0

Skats ærkerival straffes på ny for omstridt metode - skal betale en halv million til boligforening

Rafn & Søn har atter fået omstødt et honorar. Dommen kan kaste rådgivningsfirmaet ud i en kamp mod tusindvis af grundejere, som er blevet hjulpet med at få skat tilbage uden at kende prisen.

Der er ifølge Christian Gommesen fra Rafn & Søn ingen tvivl om, at Skat undervurderer omfanget af problemet med de ulovligt opkrævede ejendomsskatter.

Tusindvis af grundejere har al mulig grund til at spærre øjnene op lige nu.

Byretten i Randers afsagde onsdag en dom, der betyder, at stribevis af boligforeninger og husejere over hele Danmark er tæt på at kunne gøre et krav gældende mod den tabende part i sagen - rådgivningsfirmaet Rafn & Søn, som skal betale næsten en halv mio. kr. tilbage til sin klient.

Firmaet blev for en håndfuld år siden betragtet som Skats ærkerival, fordi det hjalp et utal af grundejere med at få i alt 2 mia. kr. tilbage i forkert opkrævede ejendomsskatter. Rafn & Søn begik dog selv et systematisk lovbrud i den forbindelse, nåede Østre Landsret frem til i januar 2017, idet firmaets kontrakter opererede med en procentuel andel af udbyttet uden loft over beløbet - typisk 25 pct.

Med andre ord havde grundejerne ingen idé om, hvor stort et tal i kroner og øre, de maksimalt skulle af med i tilfælde af en sejr over Skat.

Det sidste er i strid med god skik for juridisk rådgivning, hvilket Rafn & Søn sådan set har vidst i årevis uden at indrette sig efter det, fortalte firmaets chefjurist, Christian Gommesen, i forbindelse med Finans' oprulning af Østre Landsrets afgørelse.

Det nederlag betød, at Rafn & Søns oprindelige honorar på 200.000 kr. hos Merlegårdsparken IV blev omstødt til 30.000 kr. - og dermed reduceret med 85 pct.

Det samme har naboboligforeningen Merlegårdsparken I onsdag opnået i Randers, hvor dommeren har omstødt Rafn & Søns honorar fra 440.000 kr. til 40.000 kr. og altså dømt firmaet til at betale 400.000 kr. tilbage plus renter plus sagsomkostninger på 60.000 kr.

»Det er en 100 pct. sejr for mig. Det var præcis, hvad vi havde krævet. Når Skat skal overholde reglerne, så skal Rafn & Søn også overholde reglerne,« siger Pernille Thrane, advokat hos Qwist & Bræmer, der har ført de to sager på vegne af Merlegårdsparken I og IV.

Oven på nyheden om Østre Landsrets afgørelse i den første tvist er hun blevet kontaktet af en masse grundejere, der også mener, at de har betalt en overpris for Rafn & Søns arbejde. Derfor er det springende punkt nu - siger Pernille Thrane - om rådgivningsfirmaet vil anke dommen til Vestre Landsret, og hvad udfaldet i så fald bliver.

»Rafn & Søn har stadig ét skud tilbage i bøssen. Men hvis Vestre Landsret når frem til den samme afgørelse, er der dannet præcedens,« konstaterer advokaten.

Det er indtil videre ikke lykkedes at få en kommentar fra Christian Gommesen, men chefjuristen sagde for et par måneder siden, at han agter at føre sagen for Vestre Landsret om nødvendigt.

»Vi har brugt flere end 100 timer på at løfte Merlegårdsparkens sag over for Skat, så i retten har vi ikke været gode nok til at dokumentere vores faktiske tidsforbrug. Det er en fejl, vi ikke kommer til at gentage i lignende sager,« sagde Christian Gommesen ved den lejlighed.

BRANCHENYT
Læs også