Erhverv

Arla leverer rekordvækst og løfter indtjeningen 7,4 mia. kr.

Voldsomme prisstigninger på mejerivarer har løftet Arlas omsætning 6 mia. kr. Mejerigiganten har i 2017 øget den totale indtjening med mere end 7 mia. kr.

Arlas adm. direktør Peder Tuborgh samt selskabets bestyrelsesformand Åke Hantoft og koncernfinansdirektør Natalie Knight har netop offentliggjort selskabets årsregnskab. Det fremgår, at Arlas omsætning og indtjening er vokset voldsomt.
Foto: Stine Bidstrup

Mejerikoncernen Arla Foods har netop offentliggjort sit 2017-regnskab, som er præget af dramatiske prisstigninger på smør og andre mejerivarer. Arla har i 2017 hævet sine salgspriser med i alt 7,5 mia. kr.

De store prisstigninger har løftet Arlas omsætning 8 pct. til 77,7 mia. kr. Der er tale om den største organiske omsætningsvækst i mejerikoncernens historie.

De høje priser på mejerivarer har også forbedret Arlas indtjening, og det har udmøntet sig i en stigende mælkeafregning til de landmænd, der ejer det store andelsselskab.

Stort set hele Arlas indtjening udbetales løbende til andelshaverne i form af afregning for deres leverancer af mælk. Arlas mælkeafregning til andelshaverne var i 2017 i gennemsnit 60 øre højere pr. liter end i 2016. Dvs., at mejerikoncernens indtjening i 2017 steg med omkring 7,4 mia. kr.

»I 2017 leverede vi et solidt resultat takket være en god balance mellem varemærker, kategorier og markeder. Det har øget væksten i vores virksomhed. Vigtigst af af alt gav det os mulighed for at udbetale en betydeligt højere mælkepris til vores andelshavere. Samtidig har vi styrket vores balance, så vi kan foretage væsentlige investeringer i 2018,« siger Arlas adm. direktør Peder Tuborgh. Han henviser til, at Arlas bestyrelse netop har godkendt investeringer for 4 mia. kr. i 2018. Investeringsbudgettet er Arlas hidtil største.

Salget i mejerikoncernens vigtigste varemærker har udviklet sig positivt i 2017. Således voksede Lurpak 8,3 pct., mens omsætningen i Arla-varemærket steg 10,1 pct.

Arla har i 2017 haft et regulært gennembrud i eksporten til en række fjerne markeder i Asien og Afrika. Salget til de fjerne markeder er samlet i forretningsenheden Arla International, som voksede 13 pct. til 12,1 mia. kr. i 2017. Bag denne udvikling ligger blandt andet en stigning i salget til Kina på hele 80 pct.

Arlas guldæg, datterselskabet Arla Foods Ingredients, øgede i 2017 omsætningen med 20 pct. til knap 4,9 mia. kr.

Mens 2017 var præget af massiv fremgang på stort set alle fronter for Arla, har råvaremarkederne for mejerivarer de seneste måneder været præget af prisfald. Det har allerede forplantet sig til Arlas indtjening, og mejerigiganten har været nødt til at sænke mælkeafregningen til andelshaverne. De kommende måneder ventes priserne fortsat at være under pres, og Arla budgetterer med en stort set uændret omsætning i 2018.

Størstedelen af Arlas  indtjening udbetales som nævnt løbende til andelshaverne, og selskabets bestyrelse anbefaler, at selskabet derudover udbetaler en bonus (såkaldt restbetaling) på 1,23 mia. kr. til landmændene. Det svarer til knap 10 øre pr. liter mælk, andelshaverne har leveret i løbet af regnskabsåret.

»Vi har haft et godt år, og det giver os mulighed for at udbetale en fornuftig efterbetaling. Det er der brug for ude på gårdene. Både for at komme sig oven på de hårde tider, og fordi vi igen går lidt hårdere tider i møde,« siger Arlas bestyrelsesformand Åke Hantoft.

Arla Foods (nøgletal mio. kr.)          
  2017 2016 2015 2014 2013 2012  
Omsætning 77.500 71725 76965 79605 74025 65593  
Årets resultat 2.242 2670 2213 2400 2250 1913  
Balance 48.165 47865 50520 49597 46400 43710  
Egenkapital 17.767 16440 16110 14055 12810 10972  
Læs også
Top job