Erhverv

Skatteeksperter: EU-domstolens advokat skubber Danmark nærmere et nederlag i skatteopgør for milliarder

Et nyt forslag til afgørelse fra EU-domstolens generaladvokat taler til fordel for de multinationale koncerner og kapitalfonde, mener skatteeksperter. Det flytter de danske skattemyndigheder nærmere et nederlag for milliarder, lyder det.

I en meget profileret sag krævede Skat ca. 1,5 mia. kr. af kapitalfondene Goldman Sachs og EQT, der havde ført milliardbeløb ud af servicekoncernen ISS. Skat tabte sagen i Østre Landsret, og den blev derefter opgivet. Foto: Miriam Dalsgaard

Danmark har udsigt til et nederlag i milliardklassen til multinationale koncerner og kapitalfonde, efter at EU-Domstolens generaladvokat, Juliane Kokott, i et nyt forslag til afgørelse rykker selskaberne nærmere en sejr, mener skatteeksperter.

Den årelange skattestrid handler om kildeskat for milliarder på udbytte- og rentebetalinger, som multinationale koncerner og kapitalfonde har trukket ud af Danmark uden beskatning. Sagen ventes snart afgjort af EU-Domstolen.

Milliarder på spil
  • Ifølge Skat er 132 sager blevet afgjort siden 2008.
  • Disse sager handler om skattepligtige transaktioner for samlet godt 21 mia. kr., hvoraf kildeskatten udgør mellem 22-30 pct. alt efter hvilket år, transaktionen er gennemført.
  • Det betyder, at der for statskassen formentlig er et sted mellem 4,5 til 6,3 mia. kr. på spil.

»Generaladvokaten giver selskaberne medhold, og det er et indicium på udfaldet, men man kan ikke konkludere noget endeligt. Så selskaberne kan ikke lægge champagnen på køl endnu, men de kan muligvis begynde at overveje, hvilken en de skal købe,« siger Anders Nørgaard Laursen, professor i international skatteret på Aarhus Universitet.

Anders Nørgaard Laursen understreger, at EU-domstolen er ikke tvunget til at følge generaladvokatens forslag. Tidligere forskning har dog vist, at retten i omkring 70 pct. af tilfældene følger dem.

Skats milliardkrav mod de multinationale koncerner, hvoraf mange er ejet af kapitalfonde, er opstået, fordi virksomhederne har betalt store summer i renter og udbytter skattefrit ud til skattely som Cayman Islands og Guernsey.

Oftest skal der betales kildeskat på disse betalinger til skattely.

EU-Domstol
  • Domstolen består af 28 dommere og 11 generaladvokater.
  • Dommerne og generaladvokaterne udnævnes for en periode af seks år af medlemsstaternes regeringer efter høring af et udvalg.
  • Dommere og generaladvokater skal være uafhængige
  • De skal i deres hjemland opfylde betingelserne for at indtage de højeste dommerembeder eller have faglige kvalifikationer, som er almindeligt anerkendt.
Kilde: CVRIA

Men da der ikke er skat på udbytter mellem selskaber inden for EU, er det lykkes kapitalfondene at undgå skat ved at oprette holdingselskaber i Luxembourg, som pengene kunne strømme igennem.

Den konstruktion, mener Skat, dog er uacceptabel, og myndighederne har derfor rejst krav i et meget stort antal sager, som vedrører renter og udbytter for godt 21 mia. kr. Heraf skal der betales skat på mellem 22 og 30 pct., har Skat tidligere oplyst.

Også skatteadvokat Eduardo Vistisen mener, at Skatteministeriet står med en svær sag.

»Der er flere svar, der blæser mere i retning af kapitalfondene end den danske stat,« vurderer han efter at have læst generaladvokatens forslag.

Skatteadvokat Arne Møllin Ottosen fra Kromann Reumert fører en række af de sager, der verserer ved domstolene i dag, og han opfatter også klart afgørelsen fra Kokott som godt nyt for selskaberne, mens udfordringerne vokser for Skatteministeriet, siger han.

Skatteministeriet vil ikke kommentere EU-generaladvokatens udtalelse.

Læs også
Top job