Erhverv

De store advokathuse skovler penge ind

De største advokatfirmaer bliver mere og mere effektive pengemaskiner. De omsætter for betydeligt mere end de små og mellemstore.

Der er de store advokathuse med store fine hovedkontorer i København.

Og så er der de andre.

Evnen til at tjene store penge er suverænt bedst blandt landets absolut største advokathuse, viser den årlige statistik for branchen.

De 10 største firmaer omsætter for næsten 2 mio. kr. per fuldtidsansat, og niveauet har været stigende i de seneste fire år frem til 2015, som er de seneste officielle tal fra branchen.

»Der har i de senere år været en produktivitetsfremgang i advokatbranchen,« forklarer Lotte Eskesen, som er formand for Danske Advokater og partner i et af de største firmaer, Gorrissen Federspiel.

Produktivitetsfremgangen forklarer hun med en kombination af øget specialisering, øget brug af teknologi og flere medarbejdere med en lang uddannelse.

Den sidstnævnte pointe fra Lotte Eskesen er en afledt konsekvens af teknologien, idet bl.a. mange advokatsekretærer er blevet overflødige, fordi teknologien kan gøre en del af deres arbejde.

Omsætningen per medarbejder i de store huse er tæt på dobbelt så stor som i advokatfirmaer med en omsætning på 10-50 mio. kr.

Et af dem er Bonnesen Advokater i Odense, hvor advokat Christian Bonnesen forklarer forskellen således:

»De store huse i København er mere specialiserede, og de kan tage mere komplekse opgaver ind, som de kan tage mere for. Det er også forklaringen på, at omsætningen per medarbejder generelt stiger i branchen. Opgaverne bliver mere komplekse, fordi de mere banale opgaver kan løses digitalt i stor udstrækning,« siger Christian Bonnesen.

Men han tror også, at københavnerfirmaerne generelt opererer med lidt højere priser end i provinsen.

Hvor meget af omsætningen, der så triller ned til de enkelte partnere i advokatfirmaerne, er der ikke andre end netop partnerne, der ved. Det fremgår ikke af regnskabet.

Men de fleste regner med, at de absolut mest specialiserede og dermed eftertragtede advokater i København på et heldigt år kan hive mere end 20 mio. kr. hjem.

De fleste partnere i de største firmaer ligger på en årsløn på 1-10 mio. kr. afhængig af deres speciale.

Tallene fra Danske Advokater viser, at omsætningen for branchen er steget med 4,3 pct. i 2015 til 12,8 mia. kr. I 2017 regner Danske Advokater med, at omsætningen lå på 13,6 mia. kr.

BRANCHENYT
Læs også