Erhverv

Kina – en nærarktisk nation

Kina vil spille en rolle i polarområdet og har defineret regionen som led i Silkevejs-projektet under overskriften Polar Silkevejen.

Grønland og Arktis er en del af strategien, som kineserne har med det store silkevejsprojekt. Foto: Finn Frandsen

SINGAPORE — Umiddelbart er der ikke meget silke over indlandsisen, og der er meget langt fra Beijing til Nordpolen. Men Silkevejen er et pragmatisk handelsnetværk, og i en globaliseret verden har Kina nu defineret sig selv som en ”nærarktisk-nation”.

Det skete den 26. januar, da den kinesiske regering offentliggjorde en hvidbog, der for første gang definerer en kinesisk politik i det arktiske område. Interessen for polarområdet har simret under overfladen i mange år. Allerede i 2013 fik Kina fast observatørstatus i Arktisk Råd, og hvidbogen kan betragtes som en sammenfatning af Kinas aktiviteter og overvejelser omkring regionen i de sidste ti år...

Læs også