Serier

Anklagere vil sende Johan Schlüter i fængsel i seks år

Bagmandspolitiets anklagere kræver advokattrio straffet med årelange fængselsstraffe i sagen om svindel af tv- og filmproducenter for mere end 100 mio. kr.

Schlüter-sagen
Anklagemyndigheden lægger op til hårde straffe af advokattrio i Schlütersag. Tegning: Rasmus Sand Høyer

Anklagere vil sende Johan Schlüter og hans tidligere partnere i fængsel, lyder den foreløbige kulmination på den spektakulære svindelsag for samlet mere end 200 mio. kr.

I Københavns Byret har anklagemyndigheden netop afsluttet sin procedure i sagen mod advokattrioen bag det fallerede Johan Schlüter Advokatfirma. Anklagerholdet Malene Stage Christensen og Martin Kromann kræver seks års fængsel til Johan Schlüter, seks års fængsel til Susanne Fryland og tre års fængsel til Lars Halgreen i sagen, hvor tv- og filmproducenter angiveligt er blevet svindlet for mere end 100 mio. kr. af deres rettighedsmidler.

Tiltalerne
 • Johan Schlüter og Susanne Fryland er ifølge anklagemyndigheden skyldige i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Ifølge bagmandspolitiet fordi de uretmæssigt trak omkring 110 mio. kr. ud af CAB’s og Filmrets konti.
 • Schlüter, Fryland og Lars Halgreen er tiltalt for at have afgivet urigtige regnskaber i Johan Schlüter Advokatfirma.
 • Alle tre er ifølge anklagerne skyldige i skyldnersvig af særlig grov beskaffenhed. Ifølge bagmandspolitiet forsøgte de at snyde kreditorerne for 64 mio. kr. ved at overføre ejerandele i et grønlandsk vandprojekt til selskaber ejet af deres ægtefæller.
 • Johan Schlüter er ifølge anklagemyndigheden skyldig for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, fordi han ifølge bagmandspolitiet brugte 550.000 kr. fra CAB’s konto til dækning af udgifter, som var CAB uvedkommende.
 • Fryland er ifølge anklagemyndigheden skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed, fordi hun ifølge bagmandspolitiet uretmæssigt trak 5 mio. kr. ud af Filmkopi.
 • Fryland er desuden tiltalt for at have overtrådt selskabsloven, fordi hun ifølge bagmandspolitiet lod flere af sine egne selskaber låne 3,9 mio. kr. af Registrering Danmark.

Da sagen kom frem i 2015, reagerede Schlüter og advokatfirmaets tredje partner, Lars Halgreen, med at lægge hele skylden på Susanne Fryland, som de politianmeldte for svindlen. I dag er alle tre advokater tiltalt i den omfattende svindelsag.

Anklageskriftet er bygget op om i alt seks forhold, hvorunder en eller flere af de tre advokater er tiltalt, men sagens kerne ligger i hovedforholdet, hvor Johan Schlüter og Susanne Fryland er tiltalt for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for ca. 110 mio. kr.

Sagen kort
 • Bagmandspolitiet har rejst tiltale mod de tre tidligere advokater bag Johan Schlüter Advokatfirma i en omfattende svindelsag.
 • Sagen er et resultat af en politianmeldelse fra Producentforeningen, der i 2014 og 2015 opdagede, at Copydan-midler for over 100 mio. kr. var forsvundet.
 • Johan Schlüter Advokatfirma har siden 1992 stået for at modtage og fordele Copydan-penge på vegne af tv-, film- og musikproducenter.
 • I 2009 flyttede advokatfirmaet en del af opgaven ud i et selvstændigt selskab, Registrering Danmark i Slagelse.
 • Sagen har haft store konsekvenser for de involverede: Advokatfirmaet og de tre advokater bag er gået konkurs, Registrering Danmark er overtaget af producenterne, og bagmandspolitiet har rejst tiltale mod advokaterne.

Bagmandspolitiet mener, at de to har drænet de Copydan-konti, som tv- og filmproducenter ellers betalte Johan Schlüter Advokatfirma for at forvalte.

»Det har været et parløb. Det er bevist, at både Johan Schluter og Susanne Fryland er skyldige,« lyder det afslutningsvist fra anklager Malene Stage Christensen.

Bestemmelserne om skyldnersvig og mandatsvig har normalt en strafferamme på halvandet års fængsel, men i særligt grove sager kan straffen forhøjes til op til otte års fængsel. Når anklagerne i denne spektakulære sag kræver så høje straffe, tager det udgangspunkt i, hvor store beløb de tiltalte ifølge bagmandspolitiet har forsøgt at snyde sig til. For Susanne Fryland er det 179 mio. kr., for Johan Schlüter er det 175 mio. kr. og for Lars Halgreen er det 64 mio. kr.

»Det er meget store beløb. Det har væsentlig betydning,« siger anklager Martin Kromann og understreger, at anklagemyndigheden samtidig lægger op til, at de tre tiltalte skal frakendes retten til at deltage i ledelsen af virksomheder og frakendes deres bestalling som advokater.

De tre tiltalte nægter sig alle skyldige i samtlige forhold. Hverken Johan Schlüter eller Lars Halgreen ønsker at kommentere anklagernes krav om straf. Sagen fortsætter netop nu i byretten, hvor dommer Lone Bach Nielsen og to domsmænd skal høre de tiltaltes side af sagen i forsvarets procedure.

Læs også
Top job