Erhverv

Slut med at købe topkarakterer: Forbrugerombudsmanden forbyder salg af skoleopgaver

Forbrugerombudsmanden forbyder det omdiskuterede selskab Fixminopgave at sælge opgave- og eksamensbesvarelser til gymnasieelever.

Elever risikerer bortvisning, hvis de afleverer besvarelser, som de har købt af Fixminopgave.dk. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Nu er det slut med at få hjælp til sine tyske essays i gymnasiet.

Det krænker almene samfundshensyn, når virksomheden Fixminopgave.dk tilbyder at skrive opgaver for elever på de gymnasiale uddannelser, skriver Forbrugerombudsmanden.

Derfor forbyder Forbrugerombudsmanden nu virksomheden Fixminopgave.dk i at sælge opgave- og eksamensbevarelser til elever på de gymnasiale uddannelser. Virksomheden har ikke underskrevet tilsagnet, som derfor nu bliver indbragt for domstolene.

Fixminopgave.dk tjener sine penge på at sælge opgaver til blandt andre gymnasielever. Firmaet har altid garanteret, at eleverne fik den karakter, de betalte for. Ellers ville de få pengene tilbage.

På Fixminopgave.dk fremgår, at et 12-tal i en gymansieopgaver koster 300 kr. i timen.

Forbrugerombudsmandens begrundelse for at nedlægge forbudet netop nu skyldes til dels, at dette års eksamensperiode begynder d. 24. maj 2018.

»Vores ungdomsuddannelser er betalt af skattekroner, og formålet er naturligvis at dygtiggøre eleverne. Eleverne risikerer derfor også bortvisning, hvis de afleverer en besvarelse, som de har købt af Fixminopgave.dk. Vi har vurderet, at erhvervsaktiviteten er i strid med god skik,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

DR beretter, at forbudet har fået stifteren af selskabet, Frederik Drew, til at sælge virksomheden til et engelsk selskab, der vil fortsætte virksomhedens aktiviteter.

»Som tingene udviklede sig i går, har jeg valgt at sælge Fixminopgave.dk primært for at kunne fortsætte med at hjælpe pressede elever og beskytte vores kunders anonymitet, siger stifteren til DR.

På Christianborg har firmaets aktiviteter også vakt røre. I juni 2017 erklærede et politisk flertal sig klar til at stoppe virksomheden, men på det tidspunkt var undervisningsminister Merete Riisager (LA) imod et forbud.

Hvis virksomheden overtræder forbuddet, kan straffen være bøde eller fængsel op til 4 måneder.

BRANCHENYT
Læs også