Erhverv

Salg til kapitalfond forgylder jysk familie

Salget af landbrugskoncernen Skiold forgylder ejerfamilien med Henrik Hougaard i spidsen. Resultatet i familiens selskab vokser eksplosivt.

Familien Hougaard - med Henrik Hougaard i spidsen - har indkasseret en recifret milliongevinst på salget af familiefirmaet Skiold.
Foto: Privat

Salget af landbrugskoncernen Skiold har udløst en trecifret million-jackpot til den mangeårige ejerfamilie med Henrik Hougaard i spidsen.

I december 2017 solgte Hougaard-familien Skiold til investeringsselskabet Solix Group.

Skiold havde på det tidspunkt været i Hougaard-familiens eje i 90 år, og Henrik Hougaard var tredje generation i firmaet, som han var adm. direktør for i 15 år.

Skiold har hovedkontor i Sæby og er underleverandør til landbruget i en lang række lande. Skiold producerer blandt andet svinestalde samt udstyr til foderfremstilling og til sortering og rensning af frø og korn.

Hougaard-familien har ejet Skiold gennem selskabet Thoraso ApS, som netop har offentliggjort 2017-regnskab. Det fremgår, at Henrik Hougaard og hans tre børn har indkasseret en klækkelig gevinst på salget af familievirksomheden.

Regnskabet fra Thoraso omfatter 11 måneders indtjening fra Skiold, som i 2017 havde et overskud på 49 mio. kr.

På grund af provenuet fra salget af Skiold stiger bundlinjen i Thoraso imidlertid eksplosivt til 373 mio. kr., og egenkapitalen vokser fra 161 til 517 mio. kr., hvoraf der udbetales et udbytte på 42 mio. kr. til ejerfamilien.

Det er ikke muligt i Thoraso-regnskabet at fastslå præcist, hvad nettogevinsten på salget af Skiold har været, da regnskabet også omfatter mindre investeringer i andre selskaber samt et køb af 10 pct. af aktierne i det nye Skiold Group. I Thoraso-regnskabet er der dog bogført en indtægt på 507 mio. kr. på salg af virksomheder

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Henrik Hougaard, der stadig har den bestemmende indflydelse i Thoraso ApS, som han ejer sammen med børnene Thomas, Rasmus og Sofie Hougaard.

Henrik Hougaard, som netop er fyldt 60, er efter salget af Skiold stadig aktiv i en række virksomheder - både som investor og på bestyrelsesplan. Han er blandt andet medejer af en række store landbrugsbedrifter i Østeuropa, Ukraine, Kina og Paraguay. Aktiviteterne i Østeuropa er ejet af det børsnoterede selskab First Farms, hvor Henrik Hougaard er bestyrelsesformand og en af de store aktionærer.

I Kina er Henrik Hougaard storaktionær og bestyrelsesformand for Scandinavian Farms Invest. Selskabet har opbygget en gigantisk svinefarm, som foreløbig producerer 350.000 grise om året. Henrik Hougaard driver også landbrug hjemme i Nordjylland, hvor han ejer herregården Skaarupgaard. Ejendommen er på 900 hektar og omfatter skovdrift, agerbrug samt kødkvæg, hestepension og fåreavl.

BRANCHENYT
Læs også