Erhverv

Elendigt vejr ødelægger tomatkongens regnskab

Dårligt vejr i 2017 har kostet dyrt for Danmarks største tomatproducent. Indtjeningen er den laveste siden 2011.

Efter en flere år med rekordresultater styrtdykkede indtjeningen i 2017 hos Danmarks ukronede tomatkonge, Mads Pedersen.
Foto: Benjamin Nørskov

Det elendige vejr i 2017 har kostet millioner af kroner for Danmarks største tomatproducent, Mads Pedersen.

Han er eneejer af gartneriselskabet Alfred Pedersen & Søn - det er Mads Pedersen, der er sønnen - og ejer blandt andet det kendte varemærke ”Katrine & Alfreds”. Gartneriet omfatter drivhuse på i alt 350.000 kvm., hvori der årligt produceres omkring 15.000 tons tomater.

Resultatet af hele denne forretning har imidlertid været yderst beskedent i 2017.

Et rekordresultat på 13,6 mio. kr. før skat i 2016 er vekslet til et plus på blot 1 mio. kr. i 2017. Resultatet er selskabets dårligste siden 2011.

I ledelsesberetningen betegner Mads Pedersen resultatet som »mindre tilfredsstillende«. Han oplyser, at det store fald i resultatet »primært skyldes manglende lys og solskinstimer i 2017.«

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Mads Pedersen. I regnskabet oplyses ikke omsætningtal, men det fremgår, at bruttofortjenesten er faldet fra 55 til 41 mio. kr. En del af dette fald udlignes af lavere personaleomkostninger og afskrivninger. Til gengæld er indtægterne fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder også faldet.

Trods det svage resultat er Alfred Pedersen & Søn fortsat en særdeles velkonsolideret virksomhed med en soliditetsgrad på 64 pct. Hvis mangel på lys og solskinstimer spolerede 2017-resultatet, ser det foreløbigt ud til, at det modsatte kommer til at gøre sig gældende for 2018-resultatet.

Mads Pedersen er ikke alene Danmarks største tomatproducent. Han er også ved at etablere sig som Europas største producent af cannabis. Sammen med en canadisk koncern har Mads Pedersen stiftet et selskab, som i år indleder byggeri af drivhuse og en kæmpe fabrik til produktion af cannabis-olier nær Odense. Anlægget opføres i tre etaper og kommer til at beskæftige op mod 150 medarbejdere.

Første etape tages i drift i februar 2019 og har kapacitet til at omsætte for 600 mio. kr. Målet er, at anlægget skal være fuldt udbygget i løbet af maksimalt fem år. Til den tid er anlægget på omkring 93.000 kvadratmeter med en produktionskapacitet svarende til en årsomsætning på omkring 1,5 mia. kr.

Samlet set er der tale om en investering på 250 mio. kr., hvoraf Mads Pedersen kommer med halvdelen. De seneste år har han desuden investeret 85 mio. kr. i den gamle gartneriforretning, som blandt andet er blevet udvidet med kæmpe drivhuse til produktion af økologiske tomater.

Læs også
Top job