Erhverv

Millionerne vælter ind hos Danmarks største jordejer

Godsejer Bendt Wedell har indkasseret det største overskud i mange år. Det er især en række alternative investeringer, der har leveret solide afkast, mens landbrugsdriften på godserne Frijsenborg og Wedellsborg har udviklet sig negativt.

Godsejer Bendt Wedell har i 2017 indkasseret et overskud på 43 mio. kr. i selskabet Wefri A/S, som blandt andet omfatter aktiviteter på godserne Frijsenborg og Wedellsborg.

For godsejer og lensgreve Bendt Wedell har 2017 været et særdeles indbringende år. En stor del af Bendt Wedells aktiver er samlet i selskabet Wefri A/S, som netop har offentliggjort et regnskab, hvor overskuddet er det største siden 2006.

Wefri er samlet set Danmarks største land- og skovbrug og omfatter blandt andet aktiviteter på godserne Frijsenborg og Wedellsborg, som i alt er på næsten 10.000 hektar – heraf omkring 3.300 hektar landbrug og 6.500 hektar skov.

Af regnskabet fremgår det, at Wefri A/S har forbedret indtjeningen efter skat med mere end 40 pct. til 43 mio. kr. i 2017.

Det fremgår imidlertid også af regnskaberne, at den primære drift har udviklet sig negativt i 2017. Således er resultatet af primær drift blevet mere end halveret fra 13,9 mio. kr. i 2016 til 6,2 mio. kr. i 2017.

»Denne nedgang skyldes historisk dårlige udbytter og priser. Resultatet af den primære drift i 2017 ligger på et utilfredsstillende niveau, men inden for det forventelige,« lyder det i et skriftligt svar fra Bendt Wedell.

Han oplyser, at den primære drift er under endnu større pres i år, hvor Frijsenborg og Wedellsborg – ligesom resten af dansk landbrug – er ramt af den værste tørke i mange år.

»Desværre vil udbytterne være endnu lavere i 2018 (end i 2017, red.). Vi frygter p.t. en udbyttenedgang på op til 50 pct. i indeværende år,« fortæller Bendt Wedell.

Mens landbrugsdriften er under pres, kan Bendt Wedell glæde sig over, at der i 2017-regnskabet er posteret indtægter på 16 mio. kr. fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Dertil kommer finansielle indtægter på 34 mio. kr.

»Wefri har en række alternative investeringer, som er med til at trække resultatet op og minimere udsvingene fra den primære produktion. De alternative investeringer omfatter blandt andet værdipapirer, ejendomme og landbrug i udlandet,« oplyser Bendt Wedell.

Blandt de datterselskaber, som bidrager mest til resultatet i Wefri, er Vitus Invest ApS, der investerer i værdipapirer. Selskabet har i 2017 haft et overskud på 11,5 mio. kr.

Bendt Wedell har i en årrække haft en ejerandel på 25 pct. i billeasingselskabet Selected Car Leasing, som i 2017 har haft et overskud på 5 mio. kr. Denne ejerandel er dog frasolgt pr. 1. maj i år, og oliemilliardæren Torben Østergaard Nielsen (Bunker Holding) står nu som eneejer. Provenuet fra dette frasalg vil indgå i Wefris 2018-regnskab.

Efter Wefris solide overskud i 2017 er selskabets egenkapital vokset til 570 mio. kr., og soliditeten er øget en smule til 69 pct. Disse tal giver dog ikke et fuldstændigt billede af Bendt Wedells formue, da en betydelig del af aktiverne på godserne er lagt ind i personligt ejede selskaber, der ikke offentliggør regnskaber. Det gælder blandt andet selskabet Frijsenborg og Wedellsborg Skovbrug.

BRANCHENYT
Læs også