Erhverv

Ukendte søstre er nu milliardærer på særlig niche

Den i offentligheden næsten totalt anonyme familie Husted-Andersens bag medicofirmaet Codan Medical har fået endnu flere millioner lagt til den i forvejen bugnende pengetank.

Foto: Simon Jeppesen

Søstrene Deirdre, Alexandra og Stefanie Husted-Andersen kan nu officielt kalde sig milliardærer til sammen. De tre ejer nemlig Codan Medical, der tjener store summer på medicinsk udstyr.

Formuen i holdingselskabet bag har for første gang nu passeret 1 mia. kr., efter at medicoselskabet i det forgangne år landede et overskud efter skat på 79 mio. kr.

Det er lidt bedre end året før, hvor overskuddet da også dykkede markant.

»Udviklingen for såvel koncern som moderselskab skal sammenholdes med ledelsens forventninger i 2016 til den forventede udvikling i 2017, hvor ledelsen forventede at der var en jævn udvikling. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende i denne sammenhæng,« skriver ledelsen i årsregnskabet.

Codan Medical Holding beskæftiger sig primært med produktion og salg af medicinsk udstyr i Europa og i USA, mens der dertil også kommer land- og skovbrugsproduktion. Selvom det fortsat er en yderst lukrativ forretning, kunne noget tyde på, at succesen i indeværende år bliver noget vanskeligere at opnå.

»Ledelsens forventninger til det kommende år for koncernen er, at aktivitetsniveauet og resultat vil have en tilsvarende udvikling. Den samlede udvikling for koncernen kan dog blive præget af en øget konkurrence,« skriver søstertrioen i årsregnskabet.

Hvad laver Codan Medical?
  • Codan Medical producerer og sælger medicinsk udstyr. Selskabet spreder sig relativt bredt og sælger bl.a. udstyr til infusioner. Sådan udstyr kan f.eks. bruges, hvis en kræftpatient skal have kemoterapi. Selskabet sælger også produkter til f.eks. blodtransfusioner og engangssprøjter.
Kilde: Codan Medical.

Familievirksomheden kan i øvrigt føres helt tilbage til 1939, hvor den blev stiftet af de tre døtres farfar, Sven Husted-Andersen. Siden var det deres far, Stig Husted-Andersen, der stod i spidsen. Han døde i 2008.

Faderen var kendt som en om muligt endnu mere pressesky herre, men er i flere af formiddagsaviserne tidligere blevet omtalt som ’Kongen af Strandvejen’, da han angiveligt havde en stor forkærlighed for luksuriøse ejendomme.

Selvom pengetanken bugner i familievirksomheden, er der i regnskabet intet, som tyder på, at søstrene trækker penge ud af virksomheden til sig selv. De seneste år er der nemlig ikke blevet udbetalt udbytte.

Til gengæld har de tre søstre løbende udbetalt ganske pæne lønninger til sig selv og bestyrelsen. Det samlede vederlag til Codan Medical Holdings direktion og bestyrelse, der hovedsageligt udgøres af de tre søstre, landede i 2017 på 21,5 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også