Dansk landbrugsdynasti er i økonomiske problemer

En af Danmarks største landbrugsbedrifter er ramt af økonomiske vanskeligheder. For andet år i træk har selskabet et stort underskud. Egenkapitalen er næsten væk, og de udenlandske aktiviteter frasælges nu.

Gitte Lerche-Simonsen er en af hovedaktionærerne bag det store landbrugsdynasti Lerche-Simonsen A/S.
Landbrugskoncernen producerer årligt 120.000 slagtesvin i Danmark og har omfattende aktiviteter i udlandet. Koncernen er imidlertid i økonomiske vanskeligheder og frasælger nu de udenlandske aktiviteter. 
Arkivfoto: Sebastian Buur Gunvald

Økonomien slår revner under en af Danmarks største landbrugsbedrifter, Eskelund på Vestfyn.

Eskelund er ejet af familiedynastiet Lerche-Simonsen, som årligt producerer 120.000 slagtesvin på flere lokaliteter på Fyn og i Sydjylland. Familien er også medejer af landbrugsbedrifter i udlandet - endnu.

For økonomien udvikler sig for andet år i træk stærkt negativt i familiens selskab Lerche-Simonsen A/S. Et underskud på 28 mio. kr. i 2016 er blevet fulgt op af et underskud på 18 mio. kr. i det 2017-regnskab, der netop er offentliggjort.

Ejerskabet i landbrugskoncernen er fordelt med 45 pct. til hver af de to søskende Gitte og Peter Eskelund Lerche-Simonsen, mens deres far, Erling Eskelund Lerche-Simonsen, har 10 pct. af aktierne.

I 2016 forklarede familien det store underskud med regulering af markedsværdien af en såkaldt renteswap - et finansielt instrument, der bruges til rentesikring - samt tab på salg af aktier i et datterselskab.

I 2017 skyldes underskuddet primært, at der er foretaget en nedskrivning på 59 mio. kr. i landbrugsselskabet Slovakiet Invest, som Lerche-Simonsen-familien ejer 40 pct. af.

Slovakiet Invest har mælke- og kvægproduktion i Slovakiet, og nedskrivningen begrundes med udviklingen i mælkeproduktionen, lokale lønstigninger samt et investeringsbehov, som har vist sig at være større end ventet. Nedskrivningen i Slovakiet slår igennem i Lerche-Simonsen A/S i form af et tab på 23 mio. kr. på associerede virksomheder.

I de seneste fire regnskabsår har der været et samlet underskud før skat på 80 mio. kr. i Lerche-Simonsen A/S, og i 2017-regnskabet er egenkapitalen stort set væk.

Finans har været i kontakt med Gitte Eskelund Lerche-Simonsen, der ikke ønsker at kommentere regnskaberne. Hun henviser til familieselskabets bestyrelsesformand Peter Juul Kristensen, som i en skriftlig kommentar oplyser, at:

Familiens virksomheder - inklusive private aktiver - er samlet set fortsat solvente.

Peter Juul Kristensen, bestyrelsesformand, Lerche-Simonsen A/S

»Familiens virksomheder - inklusive private aktiver - er samlet set fortsat solvente. Som følge af den aktuelle markedssituation er der foretaget nødvendige nedskrivninger af aktiver i enkelte selskaber således, at værdiansættelsen af koncernen er retvisende og markedskonform. Virksomhederne har fortsat en tilfredsstillende effektivitetsudvikling.«

Af regnskabet for Lerche-Simonsen A/S fremgår det, at den store nedskrivning i Slovakiet Invest er foretaget »med forventet samlet salg inden for 12-24 måneder.«

Dette indikerer, at Lerche-Simonsen-familien er i gang med et større udsalg af de udenlanske aktiver. Således har familien netop solgt sin ejerandel på 39 pct. i et andet stort udenlandsk landbrugsselskab, Tjekkiet Invest, til det børsnoterede selskab FirstFarms.

Tjekkiet Invest producerer årligt 72.000 slagtesvin og ejer knap 1.000 hektar landbrugsjord i Tjekkiet. I modsætning til de fleste andre store danskejede svinefarme i Østeuropa har Tjekkiet Invest aldrig været nogen særligt god forretning. Mens lignende selskaber har skovlet penge ind, har bundlinjen i Tjekkiet Invest svinget omkring nul.

Det har ikke været muligt at få svar på, om frasalget af de østeuropæiske aktiver er nødvendigt for at afstive økonomien i landbrugskoncernen hjemme i Danmark.

Mens Lerche-Simonsen-familien er under økonomisk pres, har de danske svineproducenter generelt haft en rigtig god indtjening i 2017, som var det bedste år for sektoren siden 2001.

BRANCHENYT
Læs også