Erhverv

Dobbelt jackpot giver kanonår til spirende biogasindustri. Nu ruster den sig til en smallere fremtid

De næste år ser mindre lukrative ud for mange biogasspillere, der landede stjerneresultater i 2017 – blandt andet ved hjælp af solid offentlig støtte.

De biogasaktører, der bruger biogas til at producere el, har haft et godt 2017, da de både har fået en klækkelig portion støtte, samtidig med at de fik høje priser på deres el. Foto: Lemvig Biogas

Reaktorerne kørte på fuldt drøn i de danske biogasanlæg i 2017, godt hjulpet på vej af offentlige støttekroner.

Bruttofortjenesten er i gennemsnit steget med 59 pct., og årets resultat efter skat 31 pct. for 13 af de største virksomheder, der beskæftiger sig med at drive biogasanlæg, viser Finans’ opgørelse.

En af hovedforklaringerne på udviklingen er, at branchen så at sige har vundet på både gynger og karruseller.

»Der har været tale om en overkompensation,« siger Henrik Høegh, formand for Brancheforeningen for Biogas.

Tilskuddet til biogas er afhængigt af naturgasprisen, og fordi prisen på naturgas faldt i 2017, steg støtten til biogasindustrien. Samtidig steg prisen på el uventet til rekordniveauer. De biogasaktører, der bruger biogas til at producere el, kunne derfor hente en klækkelig portion støtte, samtidig med at de fik høje priser på deres el.

Fakta: Biogas
  • Biogas produceres ved at ”afgasse” husdyrgødning, madaffald og andre af samfundets affaldsprodukter, hvilket også reducerer udledningen af drivhusgasser.
  • Det appellerende ved biogas er, at man samtidig med at udvinde energi behandler samfundets affald. Samtidig kan landmændene bruge næringsstofferne fra det organiske affald på markerne.
  • Derudover kan biogas potentielt spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling, fordi vinden ikke altid blæser på vindmøllerne, og solen ikke altid skinner på solcellerne. Biogas kan lagres og dermed sikre fleksibilitet og forsyningssikkerhed sammen med de øvrige energiformer.

For at undgå at overkompensere virksomhederne planlægger Energistyrelsen at sænke støtten fra 2019.

»Det går direkte ud over vores bundlinje. Den falder alt andet lige med 5-7 mio. kr. fra næste år,« siger Lars Albæk Kristensen, direktør for Lemvig Biogas.

For at gøre sig mindre afhængig af tilskudsordningen gør Lemvig Biogas sammen med en række selskaber en indsats for at sænke driftsomkostningerne. Linkogas i Sønderjylland har ansat en laborant for at få mere ud af gassen, og storspilleren NGF Nature Energy investerer massivt i sit laboratorium.

»Vi har sat os for at drive vores biogasanlæg økonomisk rentabelt. Derfor er vi nødt til at gøre noget. Biogasstøtten bliver reduceret, og en virksomhed har også bedre af at kunne klare sig uden at få støtte,« siger Ole Hvelplund, adm. direktør i NGF Nature Energy.

Generelt ser industrien lyst på Energistyrelsens indgreb i støtten til biogassen. Fordi naturgasprisen, som støtten baseres på, svinger, er der risiko for, at der opstår nogle fejlskud i visse år.

»Der er ingen, der har interesse i at overkompensere anlæggene, hverken anlæggene selv eller regeringen. Så falder hele støtten til systemet bort inden for kort tid,« siger Tore Harritshøj, adm. direktør for den danske del af den store tyske børskoncern E.ON.

Læs også
Top job