Erhverv

Professorer: Grib ind mod lokalpolitikernes bestyrelseshonorarer

Der skal sættes en stopper for lokalpolitikernes mulighed for at score en privatøkonomisk gevinst på vigtige bestyrelsesposter, lyder det fra eksperter og oppositionspartier.

Lokalpolitikere scorer tilsammen 8 mio. kr. om året på deres bestyrelsesposter i kommunale affaldsselskaber. Foto: Amager Ressourcecenter

Det er skidt for både forbrugere og forsyningsvirksomheder, at kommunalpolitikere kan score en personlig gevinst ved at indtage bestyrelsesposter i de kommunale selskaber. Sådan lyder det fra professorer og Folketingets yderfløje, der opfordrer til at lukke ned for de såkaldte bestyrelsesben.

»Man bør overveje en lovgivning, hvor kommunalpolitikere ikke har mulighed for at tjene særskilte honorarer ved at sidde i en bestyrelse for et kommunalt ejet forsyningsselskab,« siger Per Nikolaj Bukh, professor ved Institut for Økonomi og Ledelse ved Aalborg Universitet.

Jyllands-Postens og Finans’ kortlægning af de kommunale affaldsselskaber viser, at 26 lokalpolitikere kan nyde godt af en ekstra årlig løncheck på 100.000 kr. eller mere for at sidde i en affaldsbestyrelse. Tilsammen tjener lokalpolitikerne over 8 mio. kr. på affaldsbestyrelserne. Dertil kommer alle de kommunale selskaber inden for bl.a. vand, fjernvarme, transport og havne.

Sådan har vi gjort
  • Finans og Jyllands-Posten har kortlagt bestyrelserne i 41 kommunalt ejede affaldsselskaber, som er medlemmer hos Dansk Affaldsforening.
  • Blandt Dansk Affaldsforenings medlemmer har vi frasorteret de selskaber, som ikke har en selvstændig bestyrelse samt det færøske selskab IRF.
  • De kommunale affaldsselskaber omfatter både selskaber, der er ejet af flere forskellige kommuner (§60-selskaber), og forsyningsselskaber i enkelte kommuner, hvor affald indgår sammen med bl.a. vand og varme.

Problemet er, at honorarerne bliver styrende for, at kommunalpolitikerne snupper bestyrelsesposterne i stedet for professionelle erhvervsfolk, som kan drive selskaberne bedre, mener Flemming Poulfelt, der er professor i selskabsledelse på CBS.

»Hvis vi skal drive disse selskaber på en fornuftig måde, må man vælge de dygtigste folk til opgaven. Så går det ikke, at bestyrelsesposterne fordeles efter, hvem i byrådet der har fortjent 50.000 eller 100.000 i bestyrelseshonorar,« siger Flemming Poulfelt.

Regeringens vederlagskommission anbefalede i 2016, at borgmestrenes honorarer fra bestyrelsesarbejdet i bl.a. forsyningsselskaber skulle fratrækkes borgmesterlønnen.

Forslaget blev dengang skrottet af et flertal bestående af S, R, V, K og LA. Men fløjpartierne SF og DF vil nu have lokalpolitikernes bestyrelsesben på dagsordenen igen for at få fjernet lokalpolitikernes privatøkonomiske interesser i bestyrelsesposterne.

DF’s kommunalordfører, Susanne Eilersen, fremhæver, at kommunerne lægger stadig flere opgaver ud i såkaldte §60-selskaber, hvor man må sikre sig, at de blive drevet bedst muligt.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange politikere styrer efter de poster, hvor der er et stort honorar. Der må man spørge sig selv, om det er godt for borgerne, eller om der skal andre kompetencer til for at sikre den bedste og billigste vand, varme og affaldshåndtering,« siger hun.

Flere af de lokalpolitiske affaldsformænd skriver til Jyllands-Posten, at de finder det helt rimeligt, at deres bestyrelsesarbejde honoreres. Det samme mener KL.

»Det er jo nogle tunge poster med et stort ansvar, og hvis man påtager sig dem, er det også o.k., at der er et honorar,« siger sekretariatschef i KL Solveig Schultz Jakobsen.

Læs også
Top job