Serier

Amerikanske pensionsfonde vil spænde ben for danske søgsmål om påstået milliardsvindel med udbytteskat

En dommer i New York er blevet bedt om at afvise danske skattemyndigheders milliardsøgsmål mod amerikanske pensionsfonde i sagen om påstået svindel med udbytteskat.

Skattesvindel for milliarder
Arkivfoto: Philip Davali

Over 100 små amerikanske pensionsfonde er gået til modangreb på det danske skattevæsen, der har anlagt retssager i USA med krav om tilbagebetaling af over 11 mia. kr.

De penge blev trukket ud af den danske statskasse i forbindelse med skandalen om udbytteskat.

Retsdokumenter viser, at fondene onsdag indgav en begæring til en distriktsdomstol i New York om, at sagerne skal afvises, blandt andet fordi det slet ikke er fastslået, at der er foregået noget forkert, endsige noget kriminelt, da Skat i årene frem til 2015 udbetalte milliarder af kroner i refusion af udbytteskat stort set uden kontrol.

Udbytteskattesagen
  • I sommeren 2015 opdagede Skat, at der var blevet udbetalt milliarder i refusion af udbytteskat i et påstået kæmpe svindelnummer.
  • Udenlandske aktionærer i danske selskaber skal betale 27 procent i udbytteskat, når de modtager udbytter fra danske selskaber, men kan få hele eller dele af skatten retur iht. internationale skatteaftaler.
  • Ifølge skattemyndighederne havde Skat dog udbetalt milliarder i refusioner til bl.a. amerikanske pensionsfonde, der slet ikke ejede de aktier, som de påstod, og således heller ikke havde modtaget udbytter eller betalt udbytteskat.
  • Sagens hovedmistænkte er den britiske finansmand Sanjay Shah, der bor i Dubai, hvor han optræder som superrig filantrop.

Skattemyndighederne og bagmandspolitiets undersøgelser har i vidt omfang været holdt hemmelige for offentligheden, men dokumenterne afslører helt nye detaljer om, hvordan en fond med bogførte aktiver på under 250.00 dollars fik udbetalt refusioner svarende til, at den havde investeret over 2 mia. kr. i Novo Nordisk.

Ifølge dokumenterne afgjorde Skat (nu Skattestyrelsen) formelt fondenes skattesager tidligere i år. Konklusionen var, at refusionerne var sket på et forkert grundlag, og derfor skal refusionerne betales tilbage.

Fondene har bestridt dette og har indbragt klagesager for Skatteankestyrelsen, hvor sagsbehandlingen kan trække ud i årevis.

Netop derfor er det ifølge pensionsfondene »upassende«, at Danmark nu forsøger at kræve pengene tilbage ved de amerikanske domstole, fremgår det.

Et andet fremtrædende argument er, at der gælder et særligt princip i amerikansk ret, der forhindrer andre lande i at opkræve skatter med hjælp fra amerikanske domstole, ligesom de mener, at retssagerne strider imod dansk-amerikanske skatteaftaler.

Advokat Mark Allison repræsenterer over 140 af de amerikanske fonde, og han oplyser til Jyllands-Posten, at retten formentlig først vil træffe afgørelse i løbet af det sene efterår – måske senere endnu.

Skatteadvokat Lida Hulgaard påpeger, at hun ikke kan vurdere, om fondene har en pointe i kontekst af amerikansk ret, men i Danmark har skattemyndighederne ret til at forfølge et krav, så snart Skattestyrelsen har truffet en afgørelse. Også selv om den bestrides af modparten.

Ifølge Steen Bechmann Jacobsen, chef for Skattestyrelsens kontrolenhed, er det ikke overraskende, at fondene forsøger at få sagerne afvist. Han har ikke yderligere kommentarer.


Læs også
Top job