Erhverv

Rigsrevisionen i ny kritik af Skat: Jonglerer med milliarder uden at have styr på pengene

Der er betydelige fejl i Skats regnskab, mener Rigsrevisionen.

Ifølge Rigsrevisionens skriftlige beretning indeholder Skats regnskab en række betydelige fejl. Foto: Stine Bidstrup. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Der er så stor usikkerhed om skattevæsenets bogføring af de milliardstore indtægter og udgifter, at Rigsrevisionen ikke tør skrive under på, at de store summer bliver opgjort og bogført korrekt.

Det er konklusionen i Rigsrevisionens seneste revision af statens regnskab, hvor revisorerne for første gang tager et såkaldt forbehold over for hele skatteforvaltningens regnskab.

Ifølge Rigsrevisionens skriftlige beretning indeholder Skats regnskab for 2017 en »række betydelige fejl«. Der er konstateret »betydelige differencer«, som Skat - der i sommer blev omdannet til syv selvstændige styrelser - ikke kan redegøre tilstrækkeligt for, og »væsentlige balancekonti er ikke blevet afstemt i løbet af året eller ved årsafslutningen«, hedder det bl.a.

Det er nærmest blevet en tilbagevendende årlig begivenhed, at Rigsrevisionen kritiserer Skats regnskaber, og Rigsrevisionen har adskillige gange taget forbehold over for enkeltelementer såsom Skats inddrivelse af danskernes gæld til det offentlige.

Gælden er nu steget til langt over 100 mia. kr., og udviklingen er ikke blevet bedre af, at Skat måtte tage it-systemet, EFI, ud af drift.

»Den mangelfulde inddrivelse medfører efter Rigsrevisionens vurdering betydelige tab for det offentlige. Samtidig har Skats udfordringer betydet, at skyldnere på mange områder ikke har oplevet nogen konsekvens af ikke at have betalt deres gæld,« hedder det i beretningen.

Rent formelt afleverer Rigsrevisionen sin beretning til de politisk udpegede statsrevisorer, der skal forelægge statens regnskab for Folketinget.

Statsrevisor Klaus Frandsen (Rad.) siger, at de påpegede problemer i et vist omfang var kendte i forvejen, og han påpeger, at Skat denne gang i højere grad end tidligere har samarbejdet med Rigsrevisionen for at finde ud af, hvad der er galt.

»Det er ekstremt trist, at problemerne har nået et så graverende omfang, efter at der i en årrække er blevet råbt vagt i gevær igen og igen. Men det positive er, at Skat helt tydeligt har fået en ledelse, der tager problemerne alvorligt,« siger han.

Da Rigsrevisionen sidste år offentliggjorde sin revision af statsregnskabet for 2016, hæftede skatteminister Karsten Lauritzen (V) sig særligt ved, at det for første gang i flere år var uden forbehold på skatteområdet.

Det var tegn på, at der var ved at komme styr på problemerne, mente han.

Nu mener han, at det gamle Skat ikke har levet op til det, man kunne forvente, men han tror på, at der kommer styr på tingene i det nye setup med selvstændige styrelser.

Derudover understreger Karsten Lauritzen, at der i forbindelse med revisionen ikke er afdækket tab af indtægter eller svindel.

»Jeg skal være den første til at sætte en tyk streg under, at der skal være styr på regnskabsteknikken i skatteforvaltningen, og derfor tager jeg naturligvis den kritik, der her fremsættes, til efterretning. Det er dog ikke nogen ny kritik og handler grundlæggende om regnskabs- og afstemningsteknik,« udtaler han i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen havde onsdag ingen kommentarer men henviste i stedet til skatteministeren.

Læs også
Top job