Erhverv

Ankenævn afviser Konkurrencerådet i omstridt tagpap-sag

Konkurrenceankenævnet har afvist Konkurrencerådets afgørelse i den såkaldte tagpap-sag. Dermed skal Konkurrencerådet på ny behandle sagen.

Arkivfoto: Claus Bonnerup.

En række af de største aktører i den danske tagpapbranche har taget et foreløbigt stik hjem i den såkaldte tagpap-sag.

Konkurrenceankenævnet har onsdag afvist Konkurrencerådets afgørelse i sagen, der blev truffet sidste år, og dermed skal sagen på ny behandles i Konkurrencerådet.

Det skriver tagpapselskabernes pr-bureau i en pressemeddelelse.

Kort opsummeret handler sagen om, at tagpapvirksomhederne Nordic Waterproofing og Icopal Danmark samt Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) ifølge Konkurrencerådet har overtrådt konkurrencereglerne.

Tagpap-sagen
  • Icopal, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening, som kun har de to producenter som medlemmer, samt TOR, har ifølge Konkurrencerådet overtrådt konkurrencereglerne ved at have afskærmet markedet for konkurrerende virksomheder og produkter.
  • Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har ifølge rådet selv til formål at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner, hvortil der anvendes tagpapprodukter.
  • TOR har ingen medlemmer, men i stedet et repræsentantskab bestående af Icopal, Nordic Waterproofing og flere andre aktører, heriblandt Forsikring & Pension.
  • TOR har siden 2014 haft en frivillig godkendelsesordning ved navn TOR Godkendt. Når et tagpapprodukt har TOR Godkendt-stemplet, skal det være et bevis for, at Bygningsreglementet, lovkravene til brandsikkerhed samt de krav, der er beskrevet i en af TOR's anvisninger, er overholdt.

Ifølge Konkurrencerådet har tagpapvirksomhederne brugt den såkaldte industristandard TOR til at afskærme markedet for konkurrerende virksomheder og produkter.

Men det mener Konkurrenceankenævnet altså ikke, at Konkurrencerådet har bevist tydeligt nok.

»Konkurrencerå̊det har således ikke med den fornødne sikkerhed godtgjort, at der foreligger en ”til formål”-overtrædelse. Konkurrenceankenævnet hjemviser derfor sagen til fornyet behandling og afgørelse i Konkurrencerå̊det,« står der i afgørelsen.

Paul Erik Rask, der er adm. direktør i Nordic Waterproofing, udtrykker glæde over afgørelsen.

»Vi er glade for ankenævnets afgørelse. Efter fire år er vi nu ved at være på rette vej,« udtaler han i pressemeddelsen.

Konkurrencerådet havde desuden krævet TOR tvangsopløst, men heller ikke det finder Konkurrenceankenænvet belæg for.

»Konkurrenceankenævnet finder således ikke, at standarderne og/eller TOR Godkendt i sig selv kan betragtes som tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til at anse en nærmere kontekstanalyse for overflødig,« skriver ankenævnet i afgørelsen.

Finans har været i kontakt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som Konkurrencerådet hører under, men styrelsen vil først kommentere afgørelsen efter torsdag middag.

Læs også
Top job