Erhverv

EU-Domstolen sår tvivl om statsstøtten til Øresundsbroen

Dansk og svensk statsstøtte til Øresundsbroen skal undersøges nærmere, fastslår EU-Domstolen.

Foto: Janus Engel

EU-Kommissionen begik en fejl, da den ikke indledte en formel undersøgelsesprocedure af statsstøtte fra Danmark og Sverige til at finansiere Øresundsbroen i 1995.

Det slår EU-Domstolen i Luxembourg fast i en dom afsagt onsdag formiddag.

Det er færgeselskabet HH Ferries, der har fået medhold i, at dets rettigheder er blevet krænket, fordi det ikke er blevet hørt i sagen.

Der er en klar procedure, der skal følges, når det gælder statsstøtte. Ifølge EU-Domstolen gik det altså lidt for stærkt, da EU-Kommissionen besluttede ikke at følge den procedure.

Dermed er det ikke sikkert, at statsstøtten var berettiget og forenelig med reglerne på EU's indre marked. Det skal den formelle undersøgelse nemlig sikre.

Proceduren skal desuden sikre, at alle relevante parter bliver hørt. Men det skete altså ikke i den pågældende sag.

Derfor annullerer EU-Domstolen EU-Kommissionens afgørelse om ikke at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Dermed mangler den del af afgørelsen, hvorfor EU-Kommissionen på ny skal forholde sig til sagen.

Læs også
Top job